Spesialpedagogikk - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 4.500

Vi tilbyr kurs i spesialpedagogikk som nettkurs. Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage / skole / sfo.

Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemning og er utformet etter en felles disposisjon: definisjon, forekomst, årsaksforhold, teori, kartlegging og tiltak. Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning. Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

Kursinnhold:
• Hva er spesialpedagogikk
• Lese- og skrivevansker
• Atferdsproblemer hos barn og unge
• Lærevansker
• Psykisk utviklingshemning
• Språk- og talevansker
• Synsvansker
• Hørselsvansker
• Bevegelsesvansker og hodeskader
• ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemninger
• Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak

Er du organisert:
• Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift

Innleveringer:
• Innlevering av 3 besvarelser


Målgruppe for kurset:
Passer for assistenter i barnehage / skole / sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.


Kursmateriell:
Litteratur:
Innføring i spesialpedagogikk
Asmervik / Ogden / Rygvold
ISBN 9788205361188
Gyldendal akademisk 2008


Eksamen/sertifisering:
Vurdering, bestått / ikke bestått. Kursbevis utstedes til de som har bestått