Spesialpedagogikk videreutdanning - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 16.000

Vi tilbyr videreutdanning i spesialpedagogikk som nettbasert kurs. Målsettingen er at kurset skal gi et grunnlag for å forebygge og løse spesialpedagogiske problemstillinger på arbeidsplassen. Praksisorienterte problemstillinger vil stå sentralt.

Videreutdanningen kan tas etter egen tidsplan med innlevering av teorioppgaver, praksisrapporter og fordypningsoppgave. Du velger selv når du vil starte med videreutdanningen og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

Kursinnhold:
• Grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet
• Samfunnsfaglige emner
• Administrative og organisatoriske perspektiver på tiltak for mennesker med særskilte
• behov
• Funksjonshemminger, lærevansker og atferdsproblemer
• Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på individer som trenger særskilt hjelp og støtte
• Samarbeid, rådgivning og veiledning
• Fordypningsoppgave

Videreutdanningen omfatter:
• Den teoretiske opplæringen
• Retting av innleveringer og veiledning underveis
• Vurdering av praksisrapporter og fordypningsoppgave

6 innleveringer:
• 4 teorioppgaver
• 1 praksisrapport
• 1 fordypningsoppgave


Målgruppe for kurset:
Videreutdanningen er lagt opp for de som har fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og sosialfag eller fullført videregående opplæring som aktivitør innen studieretning for formgivingsfag / design og håndverk.

Forkunnskaper:
• Fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og sosialfag eller fullført videregående opplæring som aktivitør innen studieretning for formgivingsfag / design og håndverk.


Eksamen/sertifisering:
Eksamen avlegges så snart samtlige moduler er bestått. Hjemmeeksamen over 2 dager med levering på nett. Alle hjelpemidler tillatt.