SpesialpedagogikkSted: Oslo
          Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 10 kvelder
Pris: 4.500

Målsettingen er å gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn og unge samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage, skole og skolefritidsordning. Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemminger.

Kursinnhold:
• Hva er spesialpedagogikk
• Lese- og skrivevansker
• Lærevansker
• Psykisk utviklingshemming
• Språk- og talevansker
• Synsvansker
• Hørselsvansker
• Bevegelsesvansker og hodeskader
• ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemminger
• Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak

Er du fagorganisert:
• Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den.


Målgruppe for kurset:
Kurset passer for assistenter i barnehage, skole og sfo, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.


Kursmateriell:
Innføring i spesialpedagogikk ISBN 9788205500648, Ogden/Rygvold.
Gyldendal akademiske forlag 5. utg. 2017


Eksamen/sertifisering:
Kursbevis til de som har minst 75% fremmøte

Vis flere tilsvarende kurs: