Seinior i arbeidslivetKursarrangør: Utvikling.org
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs om seinior i arbeidslivet for bedrifter. Dagens seniorer er gull verdt for bedriften! Kurset vil være praktisk rettet og vil inneholde forelesninger, øvelser, rollespill, dialoger og eksempler hentet fra så vel private som offentlige virksomheter.

Program:

De har en:
• Bedre helse
• Lavere sykefravær
• Høyere arbeidsmoral
• Større arbeidsglede
• Lengre levetid
• Høyest andel av morgendagens arbeidskraft

Grep haster på grunn av nye utfordringer:
• Nye rammebetingelser krever gode virkemidler i seniorpolitikken
• Ny folketrygd gir fleksibilitet for den ansatte og uoversiktlighet for bedriften
• Hvem ”drar” - hvem ”blir”
• Fornyet IA-avtale gir bedriftene større ansvar for tiltak
• Seniorpolitikk i et utviklingsperspektiv og ikke i et avviklingsperspektiv
• Tidlig kartlegging kreves kartlegging av kompetanse og motivasjon på et tidlig tidspunkt

Vi gir:
• Verktøy for likeverdig dialog i seniorsamtalen
• Behandling av seniorer som individ og ikke som en gruppe
• At den ansatte blir bevisst sin kompetanse og sitt handlingsrom
• Den ansatte rustet til å ta valg vedr. Pensjoneringstidspunkt
• Revitalisering for videre karriere gjennom økt selvbevissthet
• Grunnlag for mentorordning
• En seniorpolitikk for å stå og ikke for å gå

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Alle som driver med rekruttering.

Vis flere tilsvarende kurs: