Arbeidsrett, midlertidige ansettelser - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.700

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett - midlertidige ansettelser som nettkurs. Midlertidige ansettelser - Ansettelseskontrakter og ansettelse - innleie av arbeidskraft Adgangen til midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft ble betydelig utvidet i 2015.

Innhold:
Det har til dels vært stor uenighet om hvor stor denne adgangen bør være, og særlig i bygge- og anleggsbransjen har det vært avdekket svært uheldige eksempler på innleide arbeidstakere på såkalte «nullkontrakter». Enkelte politikere har tatt til orde for at arbeidsinnleie burde forbys helt. Det er bred politisk enighet om at arbeidstakere bør sikres større forutsigbarhet og sikkerhet enn det dagens regelverk pålegger.

Det er derfor foreslått endringer i reglene nå i 2018. Vi gjennomgår gjeldende regler om når midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft er tillatt, ser på hvilke problemstillinger regelverket reiser og på forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven fremsatt i Prop 17 L (2017 - 2018). Kurset gir også en konkret gjennomgang av hvilke krav som stilles til inngåelse av ansettelsesavtaler og arbeidsavtalers innhold.


Agenda:
• Hovedregel om midlertidige ansettelser
• Adgangen til midlertidig ansettelse er unntaket
• Nye regler fra 1. juli 2015
• Når er midlertidig ansettelse tillatt
• Når arbeidets karakter tillater det
• Vikariater
• Ekstrahjelp / tilkallingshjelp
• Praksisarbeid og arbeidsmarkedstiltak
• Idrett og åremål
• Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse
• Dom for ansettelse

• Dom for erstatning
• Rettsvern etter «4-årsregelen»
• Rettsvern etter «3-årsregelen»
• Opphør av midlertidig ansettelse
• Forslag til nye regler om midlertidig ansettelse
• Ansettelseskontrakter og ansettelse
• Krav til innhold
• Krav til skriftlighet
• Lønnstrekk - muligheter og begrensninger
• Taushetsplikt
• Prøvetid
• Forslag til nye regler om fast ansettelse

• Innleie av arbeidskraft
• Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie
• Hovedregel
• Tariffavtale
• Fireårsregelen
• Konsekvenser av ulovlig innleie
• Rett til samme lønns- og arbeidsvilkår
• Likebehandlingsprinsippet
• Opplysningsplikt og innsynsrett
• Solidaransvaret
• Innleie fra virksomhet som ikke har utleie til formål
• Forslag til nye regler om innleie fra bemanningsforetak


Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Rettsl. 3 timer

Revisor:
• Annet 3 timer

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot alle som arbeider med personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Vis flere tilsvarende kurs: