Sykepenger - alt du må vite - nettkursKursarrangør: Visma Software AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når det måtte passe deg
Pris: 1750

Få oversikt over regler og plikter i forbindelse med sykepenger og sykefravær

Sykefravær skaper ofte utfordringer og ekstra kostnader for virksomheten, og når en ansatt er syk oppstår det spørsmål vedrørende fraværet, retten til sykepenger og arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Mange arbeidsgivere velger i tillegg å påta seg forpliktelser utover lovens krav, f.eks ved å forskuttere sykepenger til den ansatte.

Kurset er delt opp i korte videoer og kan enkelt benyttes som et oppslagsverk.

Dette nettkurset gir deg en innføring i:

• Grunnvilkårene for arbeidstakers rett til sykepenger
• Arbeidsgivers betalingsforpliktelser i arbeidsgiverperioden
• Kravet til gyldig dokumentert fravær
• Bestemmelser om hvordan sykepengene skal beregnes

Nettkurset er oppdatert i henhold til de nye reglene for sykepenger som ble innført 01. januar 2019. Vi gir deg også en nødvendig oppdatering på hva som skjer i den digitale prosessen.

Kurset passer for deg som jobber med lønn og personal, tillitsvalgte, ledere og mellomledere.

Innhold:
Kurset består av 26 korte videoer med ulike tema
VILKÅR FOR RETT TIL SYKEPENGER
• Vilkår for rett til sykepenger (01:19)
• Medlemskap i folketrygden (03:19)
• Opptjening (08:36)
• Inntektsvilkåret (04:14)
• Arbeidsuførhet (07:15)
• Dokumentasjon (13:41)
• Oppholdsvilkåret (02:16)
• Alder (2:01)
INKLUDERENDE ARBEIDSLIV
• Inkluderende arbeidsliv - IA (03:59)
ARBEIDSGIVERPERIODEN
• Arbeidsgiverperiode (00:54)
• Beregning av arbeidsgiverperiode (04:16)
• Meldeplikt (03:02)
• Flere korte fravær (03:02)
• Ny arbeidsgiverperiode (03:27)
• Fritak for arbeidsgiverperiode (06:13)
• Tvist om sykepenger i arbeidsgiverperioden (02:42)
BEREGNING AV SYKEPENGER
• Beregning av sykepenger (01:37)
• Hovedregel for beregning (05:55)
• Unnntak - kort arbeidsforhold (01:25)
• Unntak - Varig lønnsendring (04:28)
• Lovlig fravær uten lønn (5:19)
• Timelønnede - skiftende arbeidsperiode (01:50)
• 25% regelen (03:43)
INNTEKTER I SYKEPENGEGRUNNLAGET
• Sykepengegrunnlaget (05:31)
INNTEKTSMELDING
• Digital inntektsmelding (09:08)
REFUSJON
• Refusjon av sykepenger (08:51)