Visma Software AS

Våre kunder skal oppnå en betydelig effektivisering av sin forretningsdrift som følge av Vismas målbevisste fokus på fremtidsrettet kompetanse.

Visma Software AS leverer kurs og konsulenttjenester i Visma programvare, faglige kurs i regnskap, økonomi, lønn, personal og ledelse, og Microsoft Office.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>

Eksamensplanlegging i Visma InSchool - webinar

Vi tilbyr webinar om eksamensplanlegging i Visma InSchool. Målsettingen for opplæringen er å sørge for at fylket har oppdatert kjennskap til og forståelse for hvordan eksamenstrekket fungerer, og kan dermed planlegge eksamen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 2.190 kr  

Hspro elektronisk samhandling - webinar

Vi tilbyr webinar om Hspro elektronisk samhandling.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time 1.750 kr  

Introduksjon til beregningsregler i Gat - webinar

Vi tilbyr introduksjonskurs til beregningsregler i Gat som webinar. Nettkurs med med gjennomgang av beregningsregler i Gat. Hvordan henger reglene sammen og hvordan påvirker de beregning av lønn?

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 1/2 time 2.170 kr  

Konsolidert regnskap - webinar

Vi tilbyr webinar om konsolidert regnskap. Fra og med versjon 2020.3 er det lagt til rette for konsolidert regnskap som beskrevet i §14 - 6 i kommuneloven og kapittel 10 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv for kommuner og fylkeskommuner mv. (ikrafttredelse fra og med 1. januar 2020).

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.720 kr  

Lønnskodeverk i Gat - webinar

Vi tilbyr kurs om lønnskodeverk i Gat som webinar. Du vil få en total gjennomgang av lønnskodeverket. Kurset skal gi en helhetlig forståelse av lønnskodeverket og sammenhenger for beregning av lønnsberegning i Gat. Du lærer oppsett og koblinger lønnsberegning og overføring til lønnsystemet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 1/2 time 2.150 kr  

Lønnsoppdatering 2020 - Lønnsregler og system - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om lønnsoppdatering 2020 - lønnsregler og system. Oppdatering på nye regler innen lønn og personal, årsavslutning og avstemming av lønn for 2020, dette er høstens viktigste samling for brukere av lønnssystemer.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 4.900 kr  

Lønnsoppdatering 2020 - Nyheter i lønnsregler - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om lønnsoppdatering 2020 - nyheter i lønnsregler. Oppdatering på nye regler innen lønn og personal, årsavslutning og avstemming av lønn for 2020, dette er høstens viktigste samling for brukere av lønnssystemer.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 3.900 kr  

Merkantiloppgaver i Visma Flyt PPT - webinar

Vi tilbyr webinar om merkantiloppgaver i Visma Flyt PPT. Det blir gjennomgang av post, registrering av personsaker og systemsaker fra postlisten, kalender, oppgaver og frister, forsendelseslogg og arkivlogg m.m.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time 1.750 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>