Visma Software AS

Våre kunder skal oppnå en betydelig effektivisering av sin forretningsdrift som følge av Vismas målbevisste fokus på fremtidsrettet kompetanse.

Visma Software AS leverer kurs og konsulenttjenester i Visma programvare, faglige kurs i regnskap, økonomi, lønn, personal og ledelse, og Microsoft Office.


 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>

Eksamensplanlegging i Visma InSchool - webinar

Vi tilbyr webinar om eksamensplanlegging i Visma InSchool. Målsettingen for opplæringen er å sørge for at fylket har oppdatert kjennskap til og forståelse for hvordan eksamenstrekket fungerer, og kan dermed planlegge eksamen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 2.190 kr  

Hspro elektronisk samhandling - webinar

Vi tilbyr webinar om Hspro elektronisk samhandling.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time 1.750 kr  

Introduksjon til beregningsregler i Gat - webinar

Vi tilbyr introduksjonskurs til beregningsregler i Gat som webinar. Nettkurs med med gjennomgang av beregningsregler i Gat. Hvordan henger reglene sammen og hvordan påvirker de beregning av lønn?

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 1/2 time 2.170 kr  

Konsolidert regnskap - webinar

Vi tilbyr webinar om konsolidert regnskap. Fra og med versjon 2020.3 er det lagt til rette for konsolidert regnskap som beskrevet i §14 - 6 i kommuneloven og kapittel 10 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv for kommuner og fylkeskommuner mv. (ikrafttredelse fra og med 1. januar 2020).

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.720 kr  

Lønnskodeverk i Gat - webinar

Vi tilbyr kurs om lønnskodeverk i Gat som webinar. Du vil få en total gjennomgang av lønnskodeverket. Kurset skal gi en helhetlig forståelse av lønnskodeverket og sammenhenger for beregning av lønnsberegning i Gat. Du lærer oppsett og koblinger lønnsberegning og overføring til lønnsystemet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 1/2 time 2.150 kr  

Merkantiloppgaver i Visma Flyt PPT - webinar

Vi tilbyr webinar om merkantiloppgaver i Visma Flyt PPT. Det blir gjennomgang av post, registrering av personsaker og systemsaker fra postlisten, kalender, oppgaver og frister, forsendelseslogg og arkivlogg m.m.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time 1.750 kr  

Saksbehandlerens arbeidsflyt i Visma Flyt PPT - webinar

Vi tilbyr webinar om saksbehandlerens arbeidsflyt i Visma Flyt PPT. Det blir grundig gjennomgang av arbeidsflyten med fokus på nye funksjoner. På kurset jobber vi oss gjennom alle faser av saksbehandlerens hverdag - i postlisten, sakslisten, i saker og dokumenter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 2.150 kr  

Samspill - webinar

Vi tilbyr webinar om Samspill med informasjon om hvordan Sampro og nye Samspill kan benyttes i parallell i en overgangsfase, frem til de administrative rutinene også er på plass i nye Samspill

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time 1.750 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>