Svømmebassenger - konstruksjoner med keramiske fliser - bedrifterKursarrangør: KFB AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i svømmebassenger - konstruksjoner med keramiske fliser for bedrifter. God planlegging og de beste produktene er essensielt for resultatet!

Innhold:

Forskrifter, normer og regler i bassenganlegg:
• Basseng forskriften
• TEK 10
• FINA - regler

Kostnadsbilde:
• Hva skal det koste
• Hva er viktig

Betongkvaliteter:
• Viktige punkter og krav

Hvilke renneløsninger bør velges:
• System Finland
• System Wiesbaden - liten - stor - kapasitet
• Overløp
• Skimmer
• Berlin
• System St. Moritz

Valg av keramiske fliser:
• Jo enklere, jo bedre!
• Størrelser
• Farger - hva er viktig - hvordan fremstår fargene i vannet
• Fugebredder
• Kvaliteter
• Frostsikkerhet
• Formstykker
• Skisikkerhet

Hvordan styre unna de vanligste problemene:
• God planlegging er avgjørende
• Vannkvaliteter og anbefalinger
• Innbygging og spesialtetting

Systemløsninger fra betong til ferdig flislagt flate:
• Alle produkter fra en leverandør
• Trygghet
• Samhørighet

Bevegelsesfuger og løsninger:
• Inndeling
• Utforming
• Produkt

Kvalitetssikring av leveranser og arbeider:
• Varemottak og kontroll
• Kontroll av underlag
• Hva kreves av oppretting - hvem tar kostnaden

Tetteløsninger:
• Radcon
• Smøremembraner
• Vanntett betong

Damptette konstruksjoner:
• Sikre alle konstruksjoner på en tilfredsstillende måte
• Sd-verdi >50 – eller kanskje 100

Tilstandsanalyse / Levetidsbetrakninger:
• Elastiske fuger
• Fuger
• Sprekker og riss
• Misfarging på fliser

Beskrivelser:
• Grov prosjektbeskrivelse
• Toleranser betong
• Detaljløsninger
• Hva MÅ med
• Kapillærsperre
• Tetting renne
• Avrenningsplan
• Fallplan

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold:
• Hva bør foreligge av dokumentasjon
• Hva bør med
• Reservefliser
• Reparasjoner og vedlikehold

Tenk løsninger:
• Vær løsningsorientert - ikke problemorientert

Spørsmål og svar:
• Agenda kan avvike litt fra forelesningen

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Alle som prosjekterer våtrom med keramiske fliser. Alle som utfører membran og flisarbeider i dusj- og svømmeanlegg.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell

Kompendier, sjekklister og andre hjelpemidler - til kursdeltaker:
• Kompendiet i PDF (6 bilder pr side)
• Temaheftet - svømmebassenger - konstruksjoner med keramiske fliser
• Bom i fliskonstruksjonen - konsekvensanalyse
• Utskifting av fliser, reparasjoner annet
• FDV - forslag - oversikt, rengjøring etc.

Sendes ut elektronisk og / eller legges ut for elektronisk tilgang etter kurset.

Vis flere tilsvarende kurs: