Legionellakontroll - i kjøletårn og skrubberanlegg - webinar



Kursarrangør: Kompa AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 timer
Pris: 2.900

Vi tilbyr webinarkurs i Legionellakontroll - i kjøletårn og skrubberanlegg. Kurset er spesielt egnet for eiere og driftere av kjøletårn og skrubberanlegg som må imøtekomme forskriftskrav om akkreditert inspeksjon av anleggene sine

Innhold:
Kjøletårn og skrubberanlegg er klassifisert som høyrisikoanlegg med hensyn til mulig legionellasmitte

Mangelfull oppfølging og vedlikehold av slike anlegg kan derfor føre legionellaoppblomstring, og i værste fall et legionellautbrudd, ved at legionellabakterier spres over et større geografisk område

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og forebygging og bekjempelse av legionellaproblematikk i kjøletårn og skrubberanlegg

Du får innsikt i de anleggstekniske forholdene og hvordan bakterier og smitte oppstår. Vi går også igjennom gjeldene lovverk og hvilke forskrifter du må forholde deg til

Gjennom kurset vil deltakerne få oppdatert kompetansen om drift og vedlikehold og hvordan rengjørings- og desinfeksjonsrutiner skal gjennomføres i praksis

Kurset veileder deg gjennom de vanligste
vannbehandlingsmetodene, hvordan de virker samt forslag til hvordan du utformer driftsrutiner, ettersyn og HMS

Målet er at deltageren skal få kompetanse til selv å kunne utføre drift og kontroll av kjøletårn eller skrubberanlegg i henhold til gjeldende forskriftskrav om legionellasikring

Produktuavhengig opplæring:
Kompa er en produktuavhengig, rådgivende tredjepart innen VVS bransjen. Vi er opptatt av løsninger - ikke produkter, og opplæring fra oss er derfor basert på hva som til en hver tid er de beste løsningene, for de ulike anleggene

Kompas kurs er fritt for produktinnsalg og du får en objektiv innføring i hvordan du selv kan velge den beste løsningen for ditt anlegg

Kursholder:
Hanne T. Skiri

Målgruppe:
Kurset passer for alle som ønsker å vite mer om viktigheten av legionellakontroll i kjøletårn og luftskrubbere. Passer for: Teknisk ansvarlig, Kvalitet/HMS ansvarlig, driftsoperatører og byggdriftere.

Forkunnskaper:
Kurset krever ingen forkunnskaper, men deltagere bør ha noe teknisk kompetanse om de aktuelle innretningene

Kursmateriell:
Inkluderer kursmateriell tilsendt i etterkant

Eksamen / sertifisering:
I etterkant vil deltakeren få tilsendt kompetansebevis fra Kompaskolen