Våtrom -Modul B og oppdatering ledelse av prosjektering utførelseKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Møre og Romsdal, Vestnes
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 5.700

Kurset skal gi personer og bedrifter som prosjekterer eller har den faglige ledelsen og kontroll av våtromsarbeider en god forståelse for våtromsproblematikken i våtrom og hva en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder.

Våtrom Modul-B:
Modul B kurset har et omfang på 16 timer (to dager), inkludert en prosjektoppgave som gjennomføres som gruppearbeid.
Elektronisk eksamen etter kurset.
Forutsetter gjennomført grunnmodul (se forkunnskaper)
Bedrifter med sertifisert Prosjektleder kan søke FFV om å bli godkjent våtromsbedrift.

Etter gjennomført Modul-B, skal du kunne:
redegjøre for alle viktige aktiviteter som inngår i prosjektering, ledelse og utførelse av sikre våtrom i både nye og eksisterende bygninger.
koordinere all nødvendig prosjektering og detaljprosjektering.
koordinere de utførende.
ivareta nødvendig kontakt mot myndigheter, oppdragsgiver og øvrige aktører.
tilrettelegge og koordinere KS- og HMS-systemer for tiltakene.

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres som et komplett våtromsprosjekt, med alle faser fra befaring, tilbud til uavhengig kontroll og overlevering:
Befaring hos kunde.
Tilstandsvurdering av våtrommet.
Tilbudsfasen.
Planleggingsfasen.
Prosjekteringsfasen m/ egenkontroll.
Materialvalg.
Materialspesifikasjoner og dokumentasjon.
Kontrakt og kontraktsformularer.
Utførelsesfasen.
Sluttkontroll.
FDV – Dokumentasjon for våtrom.
Overlevering til kunde.
Fakturering.
Regnskap- og evaluering av prosjektet.

Forkunnskaper
Gjennomført Grunnmodul Våtrom og i tillegg ett av punktene under:

Personer med teknisk utdannelse som ingeniør, sivilingeniør eller sivilarkitekt.
Personer med teknisk fagskole eller mesterbrev.
Personer med fag-/svennebrev og minimum 4 års relevant praksis innen prosjektering og/ eller ledelse av byggeprosjekter, kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV (Fagrådet for våtrom).

Personer uten fag-/svennebrev og lang praksis har ikke noen muligheter til å delta på B-modulen.

Godkjent våtromsbedrift
For at en bedrift skal kunne søke om å bli Godkjent våtromsbedrift, må bedriften benytte faglig leder og sertifiserte fagarbeidere for våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm.
Faglig leder må ha gjennomført minimum Grunnmodul og Modul-B eller Modul-C i Byggebransjens våtromsnorm.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker våtroms-sertifikat innen prosjektering / faglig ledelse i forbindelse med våtromsentrepriser.

Forkunnskaper:
Gjennomført Grunnmodul Våtrom og i tillegg ett av punktene under:
• Personer med teknisk utdannelse som ingeniør, sivilingeniør eller sivilarkitekt.
• Personer med teknisk fagskole eller mesterbrev.
• Personer med fag-/ svennebrev og minimum 4 års relevant praksis innen prosjektering og / eller ledelse av byggeprosjekter, kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV (Fagrådet for våtrom).

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer eventuelt kursmateriale (ikke våtromsnormen), dette kan bli distribuert elektronisk før kursstart eller som papirutgave på selve kurset. Pris inkluderer også enkel lunsj, kursbevis, sertifikat og kaffe / te.

Eksamen / sertifisering

Man er avhengig av å ha tilgang til Byggebransjens våtromsnorm under eksamen. Denne får man fra 01.07.2016 kun i nettutgave, og ikke lengre i bokform. Dette MÅ bestilles før kursstart, og deltakeren må selv besørge dette.

Vis flere tilsvarende kurs: