Fagbrev byggdrifter

Fagbrev - byggdrifter intensivkurs

Vi tilbyr intensivkurs til fagbrev som byggdrifter. Du får kompetanse på drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og installasjoner, samt tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygg og funksjonene til de tekniske installasjonene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2021 (+1) 1 semester02.09.2021 (+1) 17.500 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 02.09.2021 (+1) 1 semester02.09.2021 (+1) 17.500 kr
Drammen Drammen 02.09.2021 (+1) 1 semester02.09.2021 (+1) 17.500 kr
Fredrikstad Fredrikstad 02.09.2021 (+1) 1 semester02.09.2021 (+1) 17.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 02.09.2021 (+1) 1 semester02.09.2021 (+1) 17.500 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 02.09.2021 (+1) 1 semester02.09.2021 (+1) 17.500 kr
Sandefjord Sandefjord 1 semester 17.500 kr
Trondheim Trondheim 02.09.2021 (+1) 1 semester02.09.2021 (+1) 17.500 kr
Tønsberg Tønsberg 02.09.2021 (+1) 1 semester02.09.2021 (+1) 17.500 kr

Fagbrev - byggdrifter intensivkurs - nettundervisning

Vi tilbyr intensivkurs til fagbrev som byggdrifter som nettundervisning. Du får kompetanse på drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og installasjoner, samt tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygg og funksjonene til de tekniske installasjonene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 02.09.2021 (+1) 1 semester02.09.2021 (+1) 17.500 kr
Nettkurs / nettstudie 27.01.2022 1 semester 27.01.2022 17.500 kr

Byggdrifterfaget, teori til fagprøve - nettbasert

Vi tilbyr nettkurs i byggdrifterfaget, teori til fagprøve. Studiet skal hjelpe deltagerne til å oppnå målene i læreplanen. Via studiet vil man få god trening i å løse oppgaver som gjør at man stiller godt forberedt til den teoretiske eksamen. Vårt mål er at du skal bli en dyktig fagarbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Tilgang til nettkurset i 1 år fra 16.950 kr

Byggherreforskriften; Hva kreves av byggherre - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om byggherreforskriften: Hva kreves av byggherre, prosjekterende og entreprenøren. Hvordan vil lovverket at vi skal planlegge og gjennomføre byggeprosjekter som er sikre, helsefremmende og gir et godt arbeidsmiljø?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 1.500 kr

Byggherreforskriften; Plikter og ansvar for byggherren

Vi tilbyr kurs om byggherreforskriften: plikter og ansvar for byggherren (og entreprenøren). Et kurs om tilrettelegging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassene. Hva inneholder byggherreforskriften av krav og direktiver - og hva innebærer brudd på forskriftens bestemmelser?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 2.650 kr

Opplæring i lekeplass-sikkerhet

Vi tilbyr kurs i opplæring i lekeplass-sikkerhet. Detter kurset er et samarbeid med Fagforbundet Vestland Yrkesseksjon samferdsel, men det er er åpent for alle å melde seg på, men Fagforbundets medlemmer har førsteprioritet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.04.2021 2 dager21.04.2021 fra 1.500 kr

Byggdrifter

Kuben kurs og teknologisenter tilbyr byggdrifterkurs. Byggdrifter ble eget fagbrev i 2014 og i september 2016 startet Kuben yrkesarena med opplæring i faget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 3 dager fra 2.000 kr

Akkreditert sertifisering som vibrasjonsanalytiker - kategori 1

NFV vil i samarbeid med Karsten Moholt AS tilby kurset Vibrasjonsanalyse Kategori I, iht. ISO 18436-2. Dette kurset er den ideelle plassen å starte dersom du er ny i faget, og for de som ønsker en bedre forståelse for vibrasjonsanalyse og Tilstandskontroll generelt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 4 dager fra 14.100 kr

Akkreditert sertifisering som vibrasjonsanalytiker - Kategori 2

NFV tilbyr kurset Vibrasjonsanalyse Kategori II, iht. ISO 18436-2. Kurset er egnet for de som allerede har gode basiskunnskaper innenfor vibrasjonsmålinger, og som behøver å utvide sin ekspertise for å lage et optimalt måleoppsett og analysen av dataene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 02.11.2021 5 dager02.11.2021 fra 16.700 kr

Koordinatorskolen - nettkurs

Vi tilbyr koordinatorskolen som går over 2 samlinger. Koordinatorskolen gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 + 2 dager fra 8.200 kr

NS 5834 – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

Deltakeren skal gjennom kurset tilegne seg grunnleggende forståelse for hvilke krav som stilles til NS5834 og skal kjenne til de viktigste begrepene som inngår i en slik prosess. Videre fokuserer vi på de ulike elementene og fasene av NS 5831 – Sikringsrisikostyring og NS5832 Sikringsrisikoanalyse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.09.2021 1 dag16.09.2021 2.800 kr

Digitalt kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstall

Vi tilbyr Digitalt kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Prosjektet er avsluttet og bygningen står ferdig: hva med driften "de neste 40 år"?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.06.2021 2 dager08.06.2021 5.400 kr

NS 3420-T Maler- og beleggarbeider

Vi tilbyr kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider. God kjennskap til innholdet i NS 3420-T er viktig ved inngåelse av kontrakter om utførelse av maler- og beleggarbeider der NS 3420-T er satt som referanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 19.10.2021 1 dag19.10.2021 5.400 kr

NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Vi tilbyr kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder.NS 3420-ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder er et viktig verktøy når skjøtsel av grøntanlegg skal beskrives og settes ut på anbud. Dette kurset lærer deg å utarbeide beskrivelser etter NS 3420 Del ZK.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 20.10.2021 1 dag20.10.2021 5.400 kr

Brannteknisk kurs for byggdrifter

Vi tilbyr brannteknisk kurs for byggdrifter. Både byggeiere og brukere har ansvar og oppgaver som skal ivareta brannsikkerheten i bygg jfr. krav fra myndighetene i form av lover og forskrifter, samt forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter i forsikringsvilkårene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hobøl Hobøl 10.06.2021 (+1) 1 dag10.06.2021 (+1) 3.700 kr

 |  1 2   |  Neste side >>