Kurs i stillasbyggerfaget

Stillasbyggeren har allsidige oppgaver, de arbeider i bygg- og anleggsbransjen og i verksteds- og oljeindustrien. Arbeidsområdet omfatter å transportere, montere og demontere alle typer stillas som rørstillas med klips, systemstillas og stillas med fastsveiste oppheng. Arbeidet foregår på vekslende steder.Fagarbeideren skal beherske montering av stillas mot mur, tre og stålvegg, kunne bygge utstikkende stillas og trappetårn, kunne bruke rullestillas og hengende stillas og kombinere bruk av ulike typer. I jobben brukes mest vanlig håndverktøy.

Brukerkurs stillas og stiger

Vi tilbyr brukerkurs stillas og stiger. Forskriften bestemmer at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 1 dag fra 1.100 kr

Brukerkurs stillas og stiger, samt fallsikringskurs

Forskriften bestemmer at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring. Fallsikringskurs gir deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 1 dag fra 1.800 kr

Stillaskurs 5 - 9 meter, teori inkludert fallsikringskurs

Vi tilbyr stillaskurs fra 5 - 9 meter, teori inkludert fallsikringskurs. Målsettingen er å gi teoretisk opplæring til personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv fra fem til ni meter i standardoppstilling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 2 dager fra 6.500 kr

Stillaskurs for arbeid med stillas inntil 9 meter

Læretiltak/kurs for alle som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv inntil 9 meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Leirfjord Leirfjord 2 dager 3.700 kr

Kurs i sikker bruk av stillas

Vi tilbyr kurs i sikker bruk av stillas. Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte stillas i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette. I dette 4-timers kurset får du en grunnleggende og teoretisk innføring i sikker bruk av stillas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 timer 1.390 kr

Stillasbygging 2 - 5 og 5 - 9 meter - Teori og praksis

Vi tilbyr kurs i stillasbyyging 2-5 og 5-9 meter med teori og praksis.Hensikten med opplæringen er å gi arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillas opp til 5 eller 9 meter teoretisk forståelse i sikker bruk slik at ulykker i denne forbindelse unngås

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 5.900 kr

Stillas brukerkurs

Vi tilbyr brukerkurs stillas. Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stillas i henhold til forskrift om utførelse av arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 7 timer 2.700 kr

Stillasbygger 1 (2 - 5 meter)

Dette kurset er et krav for enhver som har ansvar for eller skal foreta oppsetting, nedtaking, utvidelse og endring av stillaser med høyde 2 - 5 meter. Eksempelvis snekkere, malere, murere, rørleggere, taktekkere m.m.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fauske Fauske 8 timer 4.500 kr
Longyearbyen Longyearbyen 15 timer 5.000 kr

Stillasbygger 2 (5 - 9 meter)

Vi tilbyr kurs i stillasbygger 2 (5 - 9 meter). Arbeidstaker som har gjennomgått denne opplæringen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fauske Fauske 30 timer 4.700 kr

Stillasfagbrev - Teori til fagprøven

Vi tilbyr stillasfagbrev - teori til fagprøven. Nå kan du med dette intensive kurset og noe selvstudie ta fagbrev og få dokumentert kunnskapen din formelt. Dette er et intenst kurs for de som har lang erfaring som stillasbyggere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 40 timer 12.900 kr

Stillaskurs - §13 stillasforskriften - bedriftsinterne kurs

StillasHuset AS forestår også teoretisk og praktisk opplæring av stillasbyggere og stillasbrukere etter §13 i stillasforskriften (stillaskurs).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Malvik Malvik Avtales kr

Stillaskurs - bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr opplæring i bruk av stillas (teori og praksis) for bedrifter. I forskriftene heter det at stillasarbeidere skal ha opplæring i stillasbygging. Ved stillaser over 5 meter, er det pålagt med opplæring i 108 timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Malvik Malvik Avtales kr

Stillaskurs over 2 meter - bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr praktisk / teoretisk stillaskurs over 2 meter for bedrifter. I forskriftene heter det at stillasarbeidere skal ha opplæring i stillasbygging ved høyde over 2 meter. Det er også krav til brukerkurs for den som skal jobbe i stillaser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Malvik Malvik Avtales kr

Stillas brukerkurs

Vi tilbyr stillas brukerkurs. Nye forskrifter for bruk og bygging av stillas fra 1.1.2016. Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk og kontroll av stillas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nannestad Nannestad 1 dag 950 kr

Stillasbygger (2 - 5 meter)

Vi tilbyr stillasbyggerkurs for 2 - 5 meter. Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre. Kurset inneholder både teoretisk og praktisk opplæring. Praksis kan alternativt tas i bedrift under veiledning av godkjent stillasmontør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nannestad Nannestad 15 timer 2.200 kr

Stillasbyggerkurs (5 - 9 meter)

Vi tilbyr stillasbyggerkurs for 5 - 9 meter. Kurset består av 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk opplæring. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 30 timer fra 2.800 kr
Nannestad Nannestad 30 timer fra 2.800 kr

Brukerkurs stillas - teori

Vi tilbyr brukerkurs stillas - teori, for de som bruker stillas som arbeidsplattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Elverum Elverum 2 timer 1.490 kr
Gjøvik Gjøvik 2 timer 1.490 kr
Hamar Hamar 2 timer 1.490 kr

Stillasbyggerkurs 2 - 5 meter

Vi tilbyr stillasbyggerkurs 2 - 5 meter ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 2 meter og inntil 5 meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Elverum Elverum 7,5 timer teori + 7,5 timer praksis... 2.500 kr
Gjøvik Gjøvik 7,5 timer teori + 7,5 timer praksis... 2.500 kr
Hamar Hamar 7,5 timer teori + 7,5 timer praksis... 2.500 kr

Stillasbyggerkurs 5 - 9 meter

Vi tilbyr stillasbyggerkurs 5 - 9 meter ihht. til kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv opptil 9 meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Elverum Elverum 15 timer teori + 15 timer praksis (... 4.500 kr
Gjøvik Gjøvik 15 timer teori + 15 timer praksis (... 4.500 kr
Hamar Hamar 15 timer teori + 15 timer praksis (... 4.500 kr

Stillaskurs, montering (over 9 meter) teori og praksis

Vi tilbyr teoretisk kurs i stillasbygging over 9 meter. Det vil også være mulighet for praksis etter avtale. Etter endt kurs skal dere ha kunnskaper om alle 6 vanlige stillastyper. Trestillas, rør, system, knekk, rulle og hengestillas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Elverum Elverum 36 timer teori + 72 timer praksis 6.500 kr
Gjøvik Gjøvik 36 timer teori + 72 timer praksis 6.500 kr
Hamar Hamar 23.09.2019 36 timer teori + 72 timer praksis23.09.2019 6.500 kr

 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>