Byggeledelse mesterbrev

SHA Koordinator

Sapio AS leverer nå kurs i SHA Koordinator! I oppdateringen av Byggherreforskriften 01.01.2021, kom det flere større enderingen. Blant annet setter Byggherreforskriften mye tydeligere krav til byggherren og bruken av både prosjekterende og utførende koordinatorer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tysvær Tysvær 2 dager 4.500 kr

Koordinatorskolen

Vi tilbyr koordinatorskolen som går over 2 samlinger. Koordinatorskolen gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Thon Ho... Oslo, Sentrum 2 + 2 dager fra 13.200 kr
Oslo, Sentrum, Scandic... Oslo, Sentrum 2 + 2 dager fra 13.200 kr

Koordinatorskolen - nettkurs

Vi tilbyr koordinatorskolen som går over 2 samlinger. Koordinatorskolen gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 + 2 dager fra 8.200 kr

De norske standardene NS 8407/8417 og byggteknisk forskrift

Vi tilbyr kurs i de norske standardene NS 8407/8417 og byggteknisk forskrift TEK 10/17. NS 8407/8417 benyttes i stadig økende grad innenfor bygg- og anleggsbransjen i Norge. Standardenes strenge regulering medfører at det stilles høye krav til kunnskap og profesjonalitet blant de involverte aktører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.600 kr
Drammen Drammen 1 dag 3.600 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.600 kr

Tek 17

Vi tilbyr kurs i Tek 17- endret byggteknisk forskrift. Det blir gjennomgang av ny teknisk forskrift, TEK 17 som ble satt i kraft fra 1. juli 2017. Du får innsikt i hvilke endringer dette innebærer: Hva er endret og hva medfører endringene for din bedrift?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag fra 3.400 kr
Sandefjord Sandefjord 1 dag fra 3.400 kr

Byggeteknikk - Nettbasert

Byggeteknikk gir deg grunnleggende kunnskaper i planlegging, byggeprosess, utførelse av hovedkonstruksjoner og detaljer som til sammen gir nødvendig informasjonen og grunnlag for å utføre et byggearbeide.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 måneder 6.800 kr

Anleggsledelse - deltid

Vi tilbyr fagskolestudie i anleggsledelse. Anleggsledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som har behov for kompetanse innenfor utøvelse av faglig ledelse på ulike anlegg. Utdanningen kvalifiserer for å kunne arbeide som anleggsleder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 27.09.2022 Deltid over 1. år27.09.2022 18.000 kr
Stavanger Stavanger 25.10.2022 Deltid over 1. år25.10.2022 18.000 kr

Ledelse i maskinentreprenørfaget - deltid

Vi tilbyr studiet Ledelse i maskinentreprenørfaget som er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker å jobbe med ledelse i anleggsbransjen. Du vil få kompetanse innen anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker Deltid over 2 - 3 år 18.000 pr modul kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm Deltid over 2 - 3 år 18.000 pr modul kr
Stavanger Stavanger Deltid over 2 - 3 år 18.000 pr modul kr

Lover og regler for ledere innen bygg og anlegg

Vi tilbyr kurs i lover og regler for ledere innen bygg og anlegg. Som leder av spesielt små bedrifter uten egen stab kan lovverket med påfølgende krav til tider virke uoverkommelig. Vi har satt opp et formiddagskurs som gir en enkel og konkret innføring i de oppgaver som må håndteres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 3 timer 1.990 kr
Flekkefjord Flekkefjord 3 timer 1.990 kr
Lindesnes Lindesnes 3 timer 1.990 kr

 |  1 2   |  Neste side >>