Byggeledelse VA - Byggherrens plikt og ansvar i VA-anleggKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Møre og Romsdal, Vestnes
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for oinformasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 7.650

God byggeledelse og kontroll av VA prosjekter er en forutsetning for at VA prosjekter leveres i tråd med avtalt kvalitet og pris. Potensielt er det betydelige kostnader å spare for kommunen / tiltakshaver.

Kurset tar for seg følgende emner:
• Innføring
• Lover og forskrifter
• Aktuelle standarder og normer
• Helse, miljø og sikkerhet
• Byggherreansvar i prosjekt
• Byggeledelse, kontroll og oppfølging av VA prosjekt
• Geoteknikk og planlegging
• Rørmaterialer
• Bygging av VA anlegg
• Sluttkontroll og dokumentasjon

Gjennomføring:
Gjennomføres med forelesning, gruppeoppgaver og løsning av konkrete dagsaktuelle problemstillinger kursdeltagerne sitter med. Foreleserne er høyt kvalifiserte med bred kompetanse innen VA anlegg. Alle gjennomfører kurs i ADK 1 og kjenner godt til utfordringer til entreprenørene og de utførende og vet godt hva som er de vanligste feilene som blir gjort og konsekvensene av disse.

Målgruppe for kurset

Kurs for ingeniører, teknikere og saksbehandlere i kommuner, konsulent- og entreprenørfirmaer for å bedre rutiner rundt gjennomføring og kontroll av VA-prosjekter.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer alt av materiell, kaffe, enkel lunsj og kursbevis

Eksamen / sertifisering

Norsk Fagutdanning utsteder kursbevis når kursavgift er registrert betalt