Koordinatorskolen - nettkursKursarrangør: Quality Norway AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 + 2 dager
Pris: fra 8.200

Vi tilbyr koordinatorskolen som går over 2 samlinger. Koordinatorskolen gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Innhold:
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser - eller bare Byggherreforskriften av 1995 - ble revidert og iverksatt januar 2010. Den reviderte forskriften inneholder skjerpede krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er således behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne. I 2011 mottok Arbeidstilsynet 10 000 forhåndsmeldinger, ca. 60% fra flergangs byggherrer. Det viser at behovet for kompetente koordinatorer i prosjektering og utførelse er stort.

Som en følge av dette ønsker initiativtakerne å etablere en ordning hvor vi sikrer opplæring og økt kompetanse om koordinatorrollen. Hensikten med kurset er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte, og i mange tilfeller krever dette en adferdsendring hos den enkelte. I tillegg ønsker vi å dekke opp bransjens behov ved å sikre bedre tilgang til kompetente koordinatorer.

På samlingene legges det til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutvekslinger underveis, så høy deltakelse og engasjement bidrar til godt utbytte for den enkelte. Da det er mangel på fasit og konklusjoner i dette fagområdet er noe av målsettingen å diskutere seg frem til felles oppfatninger som på sikt kan bidra til å skape bransjestandarder.

Program

Dag 1)
kl 10:00, Innledning - praktiske opplysninger - presentasjon
kl 10:20, Hvorfor er vi her?
kl 11:00, Pause
kl 11:15, Lovverk og kontraktuelle forhold
kl 12:30, Lunsj
kl 13:30, Lovverk og kontraktuelle forhold forts.
kl 14:20, Pause
kl 14:30, Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
kl 16:30, Slutt
kl 17:00, Kursmiddag

Dag 2)
kl 08:30, Presentasjon av hjemmeoppgave
kl 08:45, Koordinator og koordinering
kl 11:30, Lunsj
kl 12:30, Risiko og risikoforståelse
kl 15:00, Slutt

Dag 3)
kl 10:00, Forberedelse befaring
kl 10:45, Befaring på bygg-/ anleggsplass
kl 12:30, Lunsj
kl 13:30, Forberedelse og presentasjon av funn på befaringen
kl 14:45, Frukt- og kaffepause
kl 15:00, Avviksbehandling og oppsummering
kl 15:30, Slutt
kl 17:00, Kursmiddag

Dag 4)
kl 08.30, Gjennomgang og presentasjon av noen av hjemmeoppgavene.
kl 10.15, Frukt- og kaffepause
kl 10.30, Gjennomgang av veileder til SHA-plan
kl 11.30, Lunsj
kl 12.30, Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll
kl 14.00, Frukt- og kaffepause
kl 14.15, Hva er utfordringen?
kl 15.00, Oppsummering og avslutning

Målgruppe for kurset:
Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og / eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Koordinatorskolen egner seg også for de øvrige forskriften retter seg mot, dvs. byggherren, byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Skolen er også relevant for prosjektledere, byggeledere, arkitekter, konsulenter og rådgivende ingeniører.