Anleggsgartnerkurs

Anleggsgartneren arbeider med opparbeiding, stell, beplantning og vedlikehold av offentlige og private grøntområder som parker, gågater, idrettsanlegg, kirkegårder, lekeplasser, boområder, golfbaner og kulturlandskap. Arbeidsoppgavene er en blanding av gartner- og anleggsfag, så arbeidet kan bestå av å bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, gjerder og murer, samt legge brostein og heller i naturstein. Anleggsgartneren må kunne kjøre forskjellige typer maskiner og like å jobbe utendørs.

Autorisasionskurs i plantevern

Vi tilbyr autorisasionskurs i plantevern. 2-dagers autorisasjonskurs for plantevernmidler - 1. gangstakere. Studiedag og eksamen gjennomføres innen to uker etter obligatorisk kursdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 04.03.2021 2 dager04.03.2021 fra 1.900 kr
Trondheim Trondheim 15.03.2021 2 dager15.03.2021 fra 1.900 kr

Autorisasionskurs i plantevern - fornying

Vi tilbyr autorisasjonskurs for plantevernmidler - fornying.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag fra 1.500 kr

Beskjæring og vinterdendrologi

Vi tilbyr kurs i beskjæring og vinterdendrologi. NB: Dette kurset vil bli satt opp ved nok antall påmeldte. Du vil da få forespørsel på e-post om oppsatte dato passer deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager fra 1.500 kr
Trondheim Trondheim 2 dager fra 1.500 kr

Gravplasskolen modul 1 - park og anlegg

Vi tilbyr kurs i gravplasskolen modul 1 - park og anlegg. Kurset gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget. Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er relevant i forhold til praktisk gravplassarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 05.10.2021 8 dager05.10.2021 10.000 kr

Grøntkurs

Vi tilbyr grøntkurs. Teoretisk kurs der målgruppen er praksiskandidater og andre som arbeider innenfor fagområdet og ønsker mer kompetanse innenfor den «grønne» delen av faget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 08.03.2021 5 dager08.03.2021 fra 3.750 kr

Lærlingskole grunnkurs

Vi tilbyr lærlingskolen for SOAs 1. års lærlinger. Kurset går over 4 uker og bygger på kompetansemålene i læreplanen for Vg2 og Vg3 i bedrift. Kurset er i stor grad praktisk rettet og deltagerne vil få praktisk opplæring i bl.a. beskjæring og landmåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 4 uker

Norsk Standard 3420 beskrivelsestekster for bygg, anlegg (4)

Vi tilbyr kurs i Norsk Standard 3420 beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (4). Dette kurset vil bli satt opp ved nok antall påmeldte. Du vil da få forespørsel på e-post om oppsatte dato passer deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag fra 900 kr

Praksiskandidatkurs - lærlingskole

Vi tilbyr praksiskandidatkurs - lærlingskole. Kurset bygger på læreplanen for VG2 Anleggsgartner og VG3 opplæring i bedrift og har et allsidig innhold innen nyanlegg, drift, vedlikehold og den gråe og grønne delen av faget. Undervisningen vil foregå som forelesninger, oppgaveløsing samt noe praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 8 uker fra 17.000 kr
Trondheim Trondheim 8 uker fra 17.000 kr

Universell utforming av grøntanlegg

Vi tilbyr kurs i universell utforming av grøntanlegg. Dette kurset vil bli satt opp ved nok antall påmeldte. Du vil da få forespørsel på e-post om oppsatte dato passer deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag fra 900 kr

Fagbrev anleggsgartnerfaget - teori til fagprøven

Vi tilbyr fagbrev i anleggsgartnerfaget - teori til fagprøven. Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 14.10.2021 80 timer14.10.2021 23.900 kr

Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Vi tilbyr kurs om anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg. Uterom - hvordan ønsker vi at det skal være? Dette kurset tar for seg planlegging, utforming, sammensetning av planter og tilrettelegging av drift og vedlikehold.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 5.000 kr