Anleggsgartnerkurs i Akershus

Anleggsgartneren arbeider med opparbeiding, stell, beplantning og vedlikehold av offentlige og private grøntområder som parker, gågater, idrettsanlegg, kirkegårder, lekeplasser, boområder, golfbaner og kulturlandskap. Arbeidsoppgavene er en blanding av gartner- og anleggsfag, så arbeidet kan bestå av å bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, gjerder og murer, samt legge brostein og heller i naturstein. Anleggsgartneren må kunne kjøre forskjellige typer maskiner og like å jobbe utendørs.

Anleggsledelse - deltid

Anleggsledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som har behov for kompetanse innenfor utøvelse av faglig ledelse på ulike anlegg. Utdanningen kvalifiserer for å kunne arbeide som anleggsleder

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 12.10.2021 1 år12.10.2021 18.000 kr

Antikvarisk drift og skjøtse - deltid

Fagskolestudiet Antikvarisk drift og skjøtsel er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, med særlig vekt på drift og skjøtsel av historiske anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 06.09.2021 1 år06.09.2021 9.000 kr