Anleggsgartnerkurs i Oppland

Anleggsgartneren arbeider med opparbeiding, stell, beplantning og vedlikehold av offentlige og private grøntområder som parker, gågater, idrettsanlegg, kirkegårder, lekeplasser, boområder, golfbaner og kulturlandskap. Arbeidsoppgavene er en blanding av gartner- og anleggsfag, så arbeidet kan bestå av å bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, gjerder og murer, samt legge brostein og heller i naturstein. Anleggsgartneren må kunne kjøre forskjellige typer maskiner og like å jobbe utendørs.

Nettstudie i anleggsgartnerfaget - hele landet

Kurset er beregnet på arbeidstakere med relevant praksis fra arbeidslivet. Fordelen med nettstudiet er at man studerer hjemme i sitt eget tempo, og kan være yrkesaktiv ved siden av studiene. Gjennom innsendingsoppgavene får man oppfølging av en veileder som kommenterer besvarelsene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 år fra 16.500 kr