Mylift er et utleieselskap med fokus på tilgjengelighet, service og stabilitet. Vår filosofi er at det er best å kontrollere de fleste prosessene rundt utleien selv. Transport, service og montering utføres av oss. Da blir det som avtalt.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Arbeid i høyden / fallsikring

Vi tilbyr grunnleggende stillasbrukerkurs teori, samt kurs i fallsikring. Kurset gir stillasbrukere grunnleggende teoretisk opplæring i bruk av fallsikringsutstyr og vil øke forståelsen og kunnskapen rundt dette temaet.

Sted Dato Varighet Pris
Eidsvoll Eidsvoll 1 dag 1.990 kr  
Elverum Elverum 1 dag 1.990 kr  
Gjøvik Gjøvik 1 dag 1.990 kr  
Hamar Hamar 1 dag 1.990 kr  

Arbeidsvarsling kurs 1

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1. Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei, og de hensyn som skal tas.

Sted Dato Varighet Pris
Eidsvoll Eidsvoll 1 dag 2.700 kr  
Elverum Elverum 1 dag 2.700 kr  
Gjøvik Gjøvik 1 dag 2.700 kr  
Hamar Hamar 1 dag 2.700 kr  

Arbeidsvarsling kurs 2

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2. Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 2 dager 4.700 kr  

Brukerkurs stillas - drop-in kurs nettkurs

Brukerkurs stillas gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Denne bestemmelsen sier at alle som bruker stillas skal ha fått opplæring i bruk.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2-3 timer  

Brukerkurs stillas - teori

Vi tilbyr brukerkurs stillas - teori, for de som bruker stillas som arbeidsplattform.

Sted Dato Varighet Pris
Eidsvoll Eidsvoll 2 timer  
Elverum Elverum 2 timer  
Gjøvik Gjøvik 2 timer  
Hamar Hamar 2 timer  

Fallsikringskurs - drop-in nettkurs

Et omfattende nettkurs i fallsikring. Fallsikringskurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer fallsikring, samt om bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2-3 timer  

Farlig håndverktøy - sikkerhetskurs - drop-in nettkurs

Vårt sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontrollforskriften.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie  

Farlig verktøy

Vårt sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontrollforskriften.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>