Kunnskap er en viktig nøkkel for å lykkes med god drift av tekniske anlegg. Kompa tilbyr skreddersydde kurs innen et bredt spekter av fagområder til driftere, rørleggere, ingeniører og rådgivere.


Kulde- og varmepumpeteknikk

Kompaskolen holder kurs i kulde- og varmepumpeteknikk som tar for seg blant annet optimal drift, riktig valg av kuldemedier, fremtiden for kuldemedier og hvordan redusere kuldebehov.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 7 timer 4700 kr  

Legionellakontroll: Et innføringskurs

Dette er et innføringskurs i legionellaproblematikk og ulike metoder for å unngå bakterien. Fokuset er på kaldt- og varmtvannsanlegg med dusjer.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Linderud Oslo, Linderud 7 timer 4700 kr  

Lukkede energianlegg: Vannbehandling og ettersyn

Dette er et innføringskurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Linderud Oslo, Linderud 7 timer 4700 kr  

Vannbårne varmeanlegg: Drift og vedlikehold

Dette er et innføringskurs i vannbårne varmeanlegg for byggdriftere, rørleggere, rådgivere og serviceteknikere.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 4 timer 2700 kr  

Ventilasjon: Drift og vedlikehold

Dette ventilasjonskurset fokuseres på praktisk forståelse, funksjon, feilsøking og vedlikeholdsbehov for alle sentrale komponenter.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Linderud Oslo, Linderud 7 timer 4700 kr