Kunnskap er en viktig nøkkel for å lykkes med god drift av tekniske anlegg. Kompa tilbyr skreddersydde kurs innen et bredt spekter av fagområder til driftere, rørleggere, ingeniører og rådgivere.


Legionellakontroll - Innføringskurs for rørleggere - Webinar

Vi tilbyr et innføringskurs for rørleggerbransjen i Legionellakontroll. Kurset gir en innføring i legionellakontroll og har som mål å synliggjøre markedspotensialet innen legionellaforebyggende arbeid for rørleggerbransjen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 3.500 kr  

Legionellakontroll: Innføringskurs for driftspersonell - Webinar

Vi tilbyr et innføringskurs i legionellakontroll for driftspersonell, på nett. Dette er et innføringskurs i legionellaproblematikk og ulike metoder for å unngå bakterien. Fokuset er på kaldt- og varmtvannsanlegg med dusjer.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr  

Sprinkleranlegg: Drift og vedlikehold - Webinar

Vi tilbyr webinaret Sprinkleranlegg: Drift og vedlikehold. Dette er et innføringskurs i drift og vedlikehold av sprinkleranlegg. I kurset gis en introduksjon til oppbygging av sprinkleranlegg og en oversikt over hvilke bygg som skal sikres med sprinkler.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr  

Vannbehandling i lukkede energianlegg - Webinar

Vi tilbyr webinaret Vannbehandling i lukkede energianlegg. Vannbehandling i lukkede energianlegg v/ Van Ha Doan. Dette er et innføringskurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr  

Vannbehandlingskurs for rørleggerbransjen - Webinar

Vi tilbyr webinaret Vannbehandlingskurs for rørleggerbransjen. Kurset gir en innføring i vannbehandling i varme- og kjøleanlegg slik at rørleggeren kan tilby gode og helhetlige løsninger til sine kunder.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 3.500 kr  

Vannbårne varmeanlegg: Drift og vedlikehold - Webinar

Vi tilbyr webinaret Vannbårne varmeanlegg: Drift og vedlikehold. Dette er et innføringskurs i vannbårne varmeanlegg for byggdriftere, rørleggere, rådgivere og serviceteknikere. Etter endt kurs skal man ha fått en grunnleggende forståelse av hva et vannbårent varmeanlegg er.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr  

Ventilasjon: Drift og vedlikehold - Webinar

Vi tilbyr webinaret Ventilasjon: Drift og vedlikehold. Dette ventilasjonskurset fokuseres på praktisk forståelse, funksjon, feilsøking og vedlikeholdsbehov for alle sentrale komponenter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr