Kunnskap er en viktig nøkkel for å lykkes med god drift av tekniske anlegg. Kompa tilbyr skreddersydde kurs innen et bredt spekter av fagområder til driftere, rørleggere, ingeniører og rådgivere.


Kulde- og varmepumpeteknikk

Kompaskolen holder kurs i kulde- og varmepumpeteknikk som tar for seg blant annet optimal drift, riktig valg av kuldemedier, fremtiden for kuldemedier og hvordan redusere kuldebehov.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 7 timer  

Legionellakontroll: Et innføringskurs

Dette er et innføringskurs i legionellaproblematikk og ulike metoder for å unngå bakterien. Fokuset er på kaldt- og varmtvannsanlegg med dusjer.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 7 timer  

Lukkede energianlegg: Vannbehandling og ettersyn

Dette er et innføringskurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 7 timer  

Vannbårne varmeanlegg: Drift og vedlikehold

Dette er et innføringskurs i vannbårne varmeanlegg for byggdriftere, rørleggere, rådgivere og serviceteknikere.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer 2300 kr  

WEBINAR: "Legionellasikring: hvem, hva, hvor og hvordan"

Mange er usikre på hvordan man skal arbeide med legionellaforebygging. Dette er et innføringskurs som skal gi deg en god forståelse av hvordan legionellakontroll kan håndteres.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.05.2021 3 timer11.05.2021 2.500 kr  

WEBINAR: Sprinkleranlegg: Drift og vedlikehold

Dette er et innføringskurs i drift og vedlikehold av sprinkleranlegg. I kurset gis en introduksjon til oppbygging av sprinkleranlegg og en oversikt over hvilke bygg som skal sikres med sprinkler.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.06.2021 3 timer01.06.2021 2.500 kr  

WEBINAR: Vannbehandling i lukkede energianlegg

WEBINAR: Vannbehandling i lukkede energianlegg v/ Van Ha Doan Dette er et innføringskurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr  

WEBINAR: Ventilasjon: Drift og vedlikehold

Dette ventilasjonskurset fokuseres på praktisk forståelse, funksjon, feilsøking og vedlikeholdsbehov for alle sentrale komponenter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.06.2021 3 timer10.06.2021 2.500 kr