ADK 1 kurs - nettkursKursarrangør: Norsk Rørsenter
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 12 uker
Pris: 19.000

Vi tilbyr nettbasert ADK-1 kurs. Praksisdelen, med obligatorisk eksamen, vil bli avholdt ved Norsk Rørsenters lokaler i Drammen. Et nettbasert ADK1-kurs foregår på internett Som kursdeltaker vil du få tilgang til en nettadresse hvor du logger deg på for å få tilgang til litteratur, VA / Miljø-blad.

Hvordan nettbasert ADK1-kurs foregår:
Alt materiell blir lagt på dette nettstedet og du som kursdeltaker er selv ansvarlig for å lese og studere det som blir lagt ut.

I tillegg må du som kursdeltaker gjennomføre et sett med tester direkte på internett. Disse testene er bygd opp som flervalgsspørsmål eller ja / nei spørsmål, og er knyttet direkte opp til de forskjellige temaene i ADK1-opplæringen. Testopplegget har til hensikt å gjøre deg som kursdeltaker oppmerksom på sentrale emner/problemstillinger.

I tillegg gir opplegget oss som er lærere på kurset en pekepinn på om dere har lest stoffet og om dere har forstått det. Til slutt skal hver enkelt kursdeltaker, som en del av selvstudiumsopplegget, levere et sett med hovedoppgaver som er noe mer omfattende enn testene.

Kursinnhold:
Opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg. For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA ledningsanlegg, oppfordrer Norsk Vann alle norske kommuner til å stille et minimumskrav om at minst en i grøftelaget skal ha ADK-sertifikat.

Tema for kurset:
• Introduksjon - motivasjon
• Kvalitetskrav og normer for utførelse
• Rørmaterialer
• Nivellering og laser
• Geoteknikk og sikkerhet i grøfter
• Grøfter og utførelse av rørlegging
• Rør og rørdeler
• Kummer og gategods
• Lett kommunalteknikk, grunne ledninger

• Tegninger og arbeidsbeskrivelser
• Lover og forskrifter
• Gjenoppbygging av veg
• Kontroll av anlegg, trykk- og tetthetsprøving
• Hygiene, verne og miljøarbeid
• Avløpsanlegg i spredt bebyggelse - bygging av anlegg
• Praktiske øvelser
• Rehabilitering av ledningsnett
• Undersøkelse av ledningsnett
• Eksamen, kursvurdering

Faglig:
• Kurset følger ordinær, sentral opplæringsplan for ADK1.
• Det er utarbeidet eget fagmateriell som er tilgjengelig gjennom hele kursperioden.
• I kursperioden vil det i tillegg bli gitt tilgang til aktuelle VA/Miljø-blader.
• Den faglige oppfølging av den enkelte deltaker ivaretas av samtlige av Norsk Rørsenters faglige ansatte.


Målgruppe for kurset:
Maskinentreprenører, rørleggere og kommunalt ansatte jobber med legging av vann og avløpsledninger, eller som skal kontrollere slikt arbeide.

Kursmateriell:
Tekniske krav:
Deltakeren må ha en operativ e-post adresse som innloggingsinformasjon kan sendes til. Deltakeren må ha tilgang til internett og grunnleggende kunnskaper om Windows-baserte programmer, da opplæringen vil bli foretatt ved bruk av e-læringsplattform. Deltakerne må kunne tilegne seg kunnskap om bruk av nettportalenpå egen hånd (svært enkel, windowsbasert).

Eksamen/sertifisering:
Praksisdelen, med obligatorisk eksamen, vil bli avholdt ved Norsk Rørsenters lokaler i Drammen.