ADK sertifikat kurs

ADK 1 Resertifiseringskurs - nettundervisning

Ved revisjonen av ADK1 læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK1 sertifikatet av Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.06.2021 (+11) 2 dager07.06.2021 (+11) 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 21.06.2021 2 dager 21.06.2021 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 16.08.2021 2 dager 16.08.2021 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 30.08.2021 2 dager 30.08.2021 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 13.09.2021 2 dager 13.09.2021 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 27.09.2021 2 dager 27.09.2021 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 11.10.2021 2 dager 11.10.2021 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 25.10.2021 2 dager 25.10.2021 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 08.11.2021 2 dager 08.11.2021 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 22.11.2021 2 dager 22.11.2021 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 06.12.2021 2 dager 06.12.2021 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 20.12.2021 2 dager 20.12.2021 5.850 kr

ADK 1 Sertifiseringskurs - nettundervisning

ADK1 sertifisering gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 samlinger 19.990 kr

ADK 1 kurs - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert ADK-1 kurs. Praksisdelen, med obligatorisk eksamen, vil bli avholdt ved Norsk Rørsenters lokaler i Drammen. Et nettbasert ADK1-kurs foregår på internett Som kursdeltaker vil du få tilgang til en nettadresse hvor du logger deg på for å få tilgang til litteratur, VA / Miljø-blad.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 16.08.2021 (+1) 12 uker16.08.2021 (+1) 19.000 kr
Nettkurs / nettstudie 06.12.2021 12 uker 06.12.2021 19.000 kr

ADK 1 resertifisering - nettkurs

Vi tilbyr ADK 1 resertifisering som nettkurs. Dagens ADK1 læreplan inneholder 14 delmål. Læreplanen for resertifiseringskurset har som mål å gjennomgå de viktigste punktene i alle disse 14 delmålene, med hovedvekt på de nyheter som har skjedd de senere år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Ca 10 timer 4.500 kr