ADK 1 resertifisering - nettkursKursarrangør: Norsk Rørsenter
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: Ca 10 timer
Pris: 5.600

Vi tilbyr ADK 1 resertifisering som nettkurs. Dagens ADK1 læreplan inneholder 14 delmål. Læreplanen for resertifiseringskurset har som mål å gjennomgå de viktigste punktene i alle disse 14 delmålene, med hovedvekt på de nyheter som har skjedd de senere år.

Kursinnhold:
• Innføring i VA sektoren
• Rørmaterialer
• Bygging av VA-anlegg
• Etablering av rørgrøft
• Rørlegging
• Nivellering og laserbruk
• Montering av kummer og gategods
• Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen
• Helse-, miljø og sikkerhet (HMS)
• Lover, forskrifter og standarder
• Bygging av mindre avløpsanlegg
• Kvalitetssikring og sluttkontroll
• Grøftefrie rørleggingsmetoder
• Renovering av ledningsnett

Faglig:
• Kurset følger ordinær, sentral opplæringsplan for ADK1 Resertifisering
• Det er utarbeidet eget fagmateriell som er tilgjengelig gjennom kursperioden
• I kursperioden vil det i tillegg bli gitt tilgang til aktuelle VA/Miljø-blader
• Den faglige oppfølging av den enkelte deltaker ivaretas av samtlige av Norsk Rørsenters faglige ansatte

Målgruppe for kurset:
Alle som trenger resertifisering i ADK 1

Kursmateriell:
Tekniske krav:
Deltakeren må ha en operativ e-post adresse som innloggingsinformasjon kan sendes til. Deltakeren må ha tilgang til internett og grunnleggende kunnskaper om Windows-baserte programmer, da opplæringen vil bli foretatt ved bruk av e-læringsplattform. Deltakerne må kunne tilegne seg kunnskap om bruk av nettportalenpå egen hånd (svært enkel, windowsbasert).

Eksamen/sertifisering:
Kurset avsluttes med en enkel eksamen som har en stipulert varighet på 1 time. Denne eksamen er utformet med flervalgsspørsmål.