ADK sertifikat kurs i Akershus

ADK-1 Kurs - Bedriftsinternt

Vi tilbyr ADK-1 Kurs. ADK kurset gjennomføres normalt over 3 uker, med til sammen 105 timer. I tillegg kommer eksamen, som varer inntil 5 timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 3 uker / 105 timer Avtales kr

ADK-1 resertifisering kurs - Bedriftsinternt

Vi tilbyr ADK-1 resertifiseringkurs. 1. januar 2008 kom det ny læreplan for ADK kurset. Gyldighetstiden for ADK sertifikatet ble forandret, fra å ikke ha begrenset gyldighetstid, til å ha en begrensning på 6 år. Fra og med 1. januar 2009 har derfor ADK sertifikatet en gyldighet på 6 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 14 timer Avtales kr

ADK 1 Resertifiseringskurs

Ved revisjonen av ADK1 læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK1 sertifikatet av Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 dager 5.850 kr
Ullensaker Ullensaker 2 dager 5.850 kr

ADK 1 Sertifiseringskurs

ADK1 sertifisering gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 09.10.2023 (+1) 3 samlinger09.10.2023 (+1) 19.990 kr
Skedsmo / Lillestrøm 19.02.2024 3 samlinger 19.02.2024 19.990 kr
Ullensaker Ullensaker 3 samlinger 19.990 kr

Innføring i ADK1

Vi tilbyr innføringskurs i ADK1. Vi går igjennom alle 14 delmålene i kortversjon, som er det samme som de ordinære ADK kursene våre. Dette kurset vil ikke føre til noe ADK-sertifikat, men skal gi grunnlaget til en forståelse til saksbehandlere, ingeniører, konsulenter m.v. om vann og avløpsarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 dager 5.100 kr

ADK 1 Kurs / ADK 1 Sertifikat / ADK 1 Resertifisering

Få ditt ADK1 sertifikat hos ROR Romerike. ADK 1 kurset gir deg nødvendig kompetanse for å praktisk utføre VA-ledningsanlegg. Kurset gir også god faglig kompetanse til personer som skal prosjektere, saksbehandle eller prosjektklede, byggelede og kontrollere VA-anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 09.10.2023 3 uker09.10.2023 23.000 kr

ADK 1 Resertifisering - bedriftsinternt

Ved revisjonen av ADK1 læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK1 sertifikatet av Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

ADK 1 Resertifiseringskurs - nettundervisning

Ved revisjonen av ADK1 læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK1 sertifikatet av Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 16.10.2023 (+24) 2 dager16.10.2023 (+24) 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 27.11.2023 2 dager 27.11.2023 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 11.12.2023 2 dager 11.12.2023 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 25.01.2024 2 dager 25.01.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 25.01.2024 2 dager 25.01.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 19.02.2024 2 dager 19.02.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 19.02.2024 2 dager 19.02.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 18.03.2024 2 dager 18.03.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 18.03.2024 2 dager 18.03.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 15.04.2024 2 dager 15.04.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 15.04.2024 2 dager 15.04.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 27.05.2024 2 dager 27.05.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 27.05.2024 2 dager 27.05.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 24.06.2024 2 dager 24.06.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 24.06.2024 2 dager 24.06.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 19.08.2024 2 dager 19.08.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 19.08.2024 2 dager 19.08.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 16.09.2024 2 dager 16.09.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 16.09.2024 2 dager 16.09.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 14.10.2024 2 dager 14.10.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 14.10.2024 2 dager 14.10.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 14.11.2024 2 dager 14.11.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 14.11.2024 2 dager 14.11.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 12.12.2024 2 dager 12.12.2024 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 12.12.2024 2 dager 12.12.2024 5.850 kr

ADK 1 Sertifiseringskurs - bedriftsinternt

I henhold til NORVARs VA - Norm skal minst en person i grøftelaget dokumentere ADK Sertifikat. Kravet gjelder både ansvarlig for grøfta og for rørlegging. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne en opplæring som kvalifiserer til lederansvar i grøft basert på krav i ADK-ordningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 10 dager Avtales kr

ADK 1 Sertifiseringskurs - nettundervisning

ADK1 sertifisering gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30.10.2023 (+1) 3 samlinger30.10.2023 (+1) 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 04.03.2024 3 samlinger 04.03.2024 19.990 kr

ADK 1 kurs - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert ADK-1 kurs. Praksisdelen, med obligatorisk eksamen, vil bli avholdt ved Norsk Rørsenters lokaler i Drammen. Et nettbasert ADK1-kurs foregår på internett Som kursdeltaker vil du få tilgang til en nettadresse hvor du logger deg på for å få tilgang til litteratur, VA / Miljø-blad.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 uker 19.000 kr

ADK 1 resertifisering - nettkurs

Vi tilbyr ADK 1 resertifisering som nettkurs. Dagens ADK1 læreplan inneholder 14 delmål. Læreplanen for resertifiseringskurset har som mål å gjennomgå de viktigste punktene i alle disse 14 delmålene, med hovedvekt på de nyheter som har skjedd de senere år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Ca 10 timer 5.600 kr

ADK 1 Resertifiseringskurs(Online)

Vi tilbyr ADK 1 resertifiseringskurs (Online). Opplæringen tilbys i samarbeid med godkjent, dokumentert og sertifisert opplæringsbedrift og arrangeres i samarbeid med Norsk Fagutdanning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 16.10.2023 (+2) 48 timer16.10.2023 (+2) 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 27.11.2023 48 timer 27.11.2023 5.850 kr
Nettkurs / nettstudie 11.12.2023 48 timer 11.12.2023 5.850 kr

ADK1 kurs - Sertifisering

Vi tilbyr ADK1 kurs - Sertifisering. ADK1-sertifisering gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg. Inkl. materiell, enkel lunch i kurset samt sertifikatet

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 20000 kr