Konkurs - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.100

Vi tilbyr nettkurs om konkurs. Kurset gir en oversikt over sentrale problemstillinger som oppstår ved insolvens. Det tas sikte på å styrke forståelsen av insolvensens konsekvenser, både for skyldner og kreditorene.

Innhold:
Vi går inn i insolvensprosessens ulike faser, setter fokus på handlingsalternativer, samt øvrige sentrale rettslige problemstillinger. Målet er å sette deltagerne i stand til å gi riktige råd, samt ha bedre rolleforståelse i forbindelse med insolvens. Det tilstrebes økt begrepsforståelse.


Agenda:

1) Faresignaler:
Her gis eksempler på hvilke momenter som skal inn i vurderingen om hvorvidt og når en insolvens kan inntreffe

2) Handleplikt:
Sentrale ansvarsregler blir gjennomgått, og det gis konkrete eksempler på hvilke handlinger som kan, og ikke kan, utføres.

3) Alternativer til konkurs:
Alternativer til konkurs: som ikke trenger å være eneste utvei. Alternativene må fremstå som bedre for alle parter, herunder gjennomgås gjeldsforhandlinger. Aksjelovens regler om avvikling vil også behandles på et overordnet nivå.

4) Regnskapsførers rolle:
I insolvenssituasjonen vil detaljerte regler om RFs plikter overfor et konkursbo bli gjennomgått. Hva kan kreves av RF, og hvor langt går disse pliktene? Hva med RF sitt honorar opp i dette?

5) Sentrale punkter i bobehandlingen:
Vil gjøre deltager kjent med, og gi forståelse for, de mest sentrale begreper i denne materien. I tillegg skal det gis en innføring i gangen i en bobehandling. Det legges opp til praktiske innfallsvinkler. Motregning i konkurs, som er praktisk viktig, blir også behandlet.

6) Krav og prioritet:
Omhandler fordringsbehandlingen i konkurs, hvor lønnskravene står sentralt. Deltager gis en forståelse for prioritetsreglenes innhold.

7) Omstøtelse:
Sentralt tema som går på omgjøring av transaksjoner og tilbakeføring av midler til boet. Det er også viktig å ha denne kunnskapen med i vurderingen av planlagte overdragelser, før konkursen eventuelt inntrer.


Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Rettsl. 7 timer

Revisor:
• Annet 7 timer

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot de som i sin hverdag, kommer bort i insolvens hos kunder, eller kunders kontraktsparter, og som ønsker å styrke rådgivningskompetansen, samt for egen del, å vite mer om fallgruver og handlingsalternativer.