Håndtering av sykefravær - nettkursKursarrangør: Infotjenester AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 30 minutter
Pris: fra 790

Vi tilbyr kurs om håndtering av sykefravær som nettkurs. Lær om handlingsrom og styringsrett ved sykemeldinger. Kan man sykemeldes når man ikke er syk? Hva skjer med sykemeldte etter 12 måneder? Hva kan man kreve av den som er sykemeldt og av NAV?

Innhold.
Dette er spørsmål mange arbeidsgivere ofte stiller seg når at ansatte blir syke. Det finnes lover, regler og praksis man må kunne, for å håndtere ulike typer sykefravær på en god og riktig måte for alle parter. Dette er et e-læringskurs som på en pedagogisk og interaktiv måte lærer deg det aller viktigste du trenger å vite om sykefravær på 30 minutter.

Du lærer:
• Hva gjør du når en ansatt blir sykemeldt - handlingsrom og styringsrett
• Misforståelser knyttet til sykemeldinger
• Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt
• Hvilke krav du kan stille til sykemelder og NAV
• Dokumentasjonskrav

Du vil bli tatt igjennom følgende moduler på e-læringskurset:
• Aktuelt lovverk
• Misforståelser om sykemelding
• Når oppstår sykefravær og hva er sykefravær
• Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt
• Kontakt med lege, NAV og BHT i oppfølgingen
• Hvordan lage en god prosess for oppfølging
• Jobb i sykemeldingsperioden
• Oppfølging i ulike praktiske situasjoner (f.eks. når fravær ikke skyldes egen sykdom, kronisk sykdom svangerskapsrelatert fravær, ansatt stiller på jobb uten å være frisk nok til å jobbe)
• Fravær fra arbeidet ut over 12 måneder
• Oppsummering og quiz oppgaver for å sikre oppnådd læringsmål

Målgruppe for kurset:
Ledere og om du jobber med HR

Kursleder: Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.