Alternativet kurs og kompetansesenter

Alternativet kurs - og kompetansesenter (AKK) er Vestlandets største kurstilbyder innen Coaching, NLP og TFT. AKK ble etablert i 1999 og antall studenter øker stadig. Vi har alltid fulle kurs. AKK har 3 faste instruktører som alle er sertifiserte NLP Trainer. AKK tilbyr også sertifisering i Tankefeltterapi (TFT), Metasertifisering, 2. og 3. år på Coachingskolen. Vår bakgrunn med å tilby tjenester mot næringslivet gir oss stor kompetansebredde innen det vi tilbyr av kurs.

Målgruppen er alle som ønsker Personlig utvikling eller Utdanning innen våre kurstilbud. I tillegg til våre sertifiseringskurs tilbyr vi enkeltstående kveldskurs og individuell oppfølging innen Coaching, Terapi og TFT. Nytt i år er kurs i Enneagrammet. Vi får meget gode tilbakemeldinger.


Coachingskolen - NLP / Coachingutdannelse

Vår Coachingutdannelse bygger på Nevrolingvistisk psykologi (NLP), som er en moderne og effektiv metode. NLP handler om hvordan bruk av sansene og språket påvirker deg selv og andre.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 19.08.2022 2 år19.08.2022 19.800 kr  

Endringsprosesser og veien videre - bedrifter

Vi tilbyr kurs i endringsprosesser og veien videre for bedrifter. I løpet av kort tid har vi opplevd at den tryggheten som var tilstede i vår arbeidshverdag har endret seg til utrygghet.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 kveld Avtales kr  

Enneagrammet

Enneagrammet er en flere hundre år gammel modell med beskrivelser av ni grunnleggende personlighetstyper og deres underliggende motiver for hva de gjør.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 1.500 kr  

Kurs i Tankefelt-terapi (TFT)

Vi tilbyr sertifiseringskurs i Tankefelt-terapi (TFT). Alternativet kurs og kompetansesenter er den ledende kursleverandør av TFT på Vestlandet. Vi tilbyr grunnutdanningen både høst og vår samt TFT diagnostisk (neste nivå) hver høst, normalt desember.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 6 måneder 23.800 kr  

Mestring av lese- og skrivevansker - Dysleksi

Vi tilbyr kurs i mestring av lese- og skrivevansker - dysleksi. Unikt 2 dagers kurs om lese- skrivevansker og konsentrasjonsvansker for mange kalt Dysleksi.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 1.900 kr  

Mindfulness

Mindfulness kan beskrives som en optimal tilstand der du er i full balanse med kropp og sinn. En kilde til fred og glede som er enkel å lære for alle som ønsker. Kanskje det beste verktøy for å håndtere og forebygge stress. Kurset passer for alle og krever ingen forkunnskap.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 4.500 kr  

NLP Master Practitioner

NLP Master Practitioner fortsetter der NLP Practitioner slutter. På dette kurset er det enda flere modeller og teknikker, og mer vekt på coaching. Kurset har 4 moduler og hver modul er på 4 dager.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 16 dager 23.800 kr  

NLP Practitioner

Vi tilbyr kurs i NLP Practitioner. Kurset har 4 moduler. NLP er et verktøy for å bedre kommunikasjon, skape endringer i fastlåste tankemønster og adferd. Motivere, endre overbevisninger og gi mennesker et sterkere ståsted innenfor menneskebehandling.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 moduler 23.800 kr