Grunnleggende sensorikkSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: Ta kontakt for informasjon
Pris: Ta kontakt

Vårt kurs i sensorikk passer for deg som jobber med innkjøp av råvarer/ferdigvarer, feilsøking i produksjon av næringsmidler, kvalitetskontroll av næringsmidler og produktutvikling og/eller sensorisk bedømmelse og som ønsker en innføring i sensorikk, sensoriske metoder og bedømmelse av næringsmidler

Kursinnhold ::
• Bruk av våre medfødte sanser; syn, lukt, smak og hørsel til sensorisk vurdering av næringsmiddel
• Innledning om grunnsmakene surt, søtt, salt og bitter
• Test i grunnsmaking
• Teknikker for å lukte og smake best mulig
• Hvordan dokumentere funn (lukt og smak), forslag til oppbygging av enkle testskjema
• De ulike sensoriske teknikker man kan bruke
• Gjennomføre en «triangeltest»
• Sensorisk profilering
• Kort om andre sensoriske metoder

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
• Forstå hvordan øyne, nese, munn og hørsel kan brukes som analyseredskap
• Planlegge/gjennomføre sensoriske analyser
• Velge riktige sensoriske metoder ut fra problemstilling
• Bruke sensorikk i hverdagen i egen bedrift for å få en bedre forståelse for egne produkter

Forkunnskap:
Ingen spesielle forkunnskaper kreves.