GLOBALG.A.P IFA Aquaculture - nettkursKursarrangør: DNV GL Business Assurance
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 8.990

GLOBALG.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Kurset skal gi en helhetlig forståelse av standarden og oppdateres kontinuerlig i henhold til revisjoner i standarden. Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver.

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse av GLOBALG.A.P IFA Aquaculture standarden og oppdatering kontinuerlig i henhold til revisjoner i standarden. Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i ethvert enkeltkrav i standarden:
• Bakgrunn og målsettinger for standarden
• Omfang og hvem den omfatter
• Innføring og tolkninger av standardens General Regulations
• Hovedkravene i standardens Control Points and Compliance Criterias og tolkningene av disse

Det fokuseres spesielt på følgende hovedområder:
• Matvaresikkerhet
• Miljøbeskyttelse
• Helse, sikkerhet og velferd for ansatte
• Dyrevelferd


Målgruppe for kurset:
Passer for enhver som ønsker eller har behov for å vite mer om innholdet i standarden samt fortolkning av kravene.