Matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer - BedriftsinterntSted: Hele landet, Ta kontakt for avtale
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: Fra 2 - 4 timers kurs til heldags
Pris: Avtales

Eurofins skreddersyr kurs for din bedrift. Eurofins hjelper gjerne til med å sette sammen et kursopplegg tilpasset bedriften. Dette kan være alt fra 2 - 4 timers kurs til heldagskurs. Vi målretter tema ut i fra deres behov.

Synes du matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer er innviklet? På dette kurset får du en god oversikt!

Innhold:
• Lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger
• Risikoanalyse og worst case kalkulering
• Migrasjonsanalyser:
- Valg av simulant
- Hygienefaktor: Totalmigrasjon
- Helsefaktor: Spesifikk migrasjon – hvilke stoffer har grenseverdier
• Tolkning av resultater fra analysene
• Samsvarserklæringer – ansvar og innhold
• Utfordringer med tanke på samsvarserklæringer
• Nyheter om lovverk knyttet til matkontaktmaterialer

Har du noen spesielle utfordringer eller generelle spørsmål, ta de med!

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
• Kjenne til lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger for ulike kontaktmaterialer
• Vite litt om migrasjonsanalyser, hva menes med totalmigrasjon og spesifikk migrasjon
• Forstå en samsvarserklæring, vite om det er tilstrekkelig info til deres bruk, samt kunne utforme en i henhold til lovkrav
• Være bedriftens støttefunksjon i spørsmål knyttet til matkontaktmaterialer

Kursholdere:
• Mette Damgaard, Consultant, MSc. Microbiology, Eurofins Product Testing Denmark
• Ågot Li, Seniorrådgiver/veterinær, Leder av tilsynsprosjekt om matkontaktmaterialer, Mattilsynet
• Gjermund Vogt, Fagsjef kjemi, Eurofins Food & Feed Testing Norway
• Eirin Schrøder, Business Unit Manager Kjemi, Eurofins Food & Feed Testing Norway
• Karoline Quintard, Fagkonsulent Mattrygghet, Eurofins Food & Feed Testing Norway

Målgruppe:
Vårt kurs i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer passer for deg som produserer eller importerer emballasje for næringsmiddelprodusenter, og deg som jobber med ansvar for emballasje og produksjonsutstyr i kontakt med mat i hele verdikjeden. Kurset passer også for deg som har kvalitetsansvar knyttet til materialer i direkte kontakt med mat i produksjonsbedrifter, kantiner og restauranter.

Forkunnskap:
Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Inkludere:
Inkluderer forpleining.

Eksamen / sertifisering:
Inkluderer kursbevis

Sted:
Vi håper på fysisk oppmøte i Moss - med forbehold om at det kan bli på Microsoft Teams.