HACCP og Hygiene for bløggebåter - BedriftsinterntKursarrangør: Hygieneconsult
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr Kurs i HACCP & hygiene for bløggebåter. Ved å veksle mellom forelesning og gruppeøvelser, får du en praktisk innføring i hvordan HACCP kan brukes til å forenkle begreper og tilpasse dem til arbeidshverdagen på bløggebåter.

Målsetting
Formålet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om HACCP og hvordan du kan bidra til å innføre og holde ved like et HACCP-system i din organisasjon.

Kursets innhold og målsetning:
Formålet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om HACCP og hvordan du kan bidra til å innføre og holde ved like et HACCP-system i din organisasjon.

Vi veksler mellom forelesninger og gruppeøvelser og dekker følgende tema:
• Trygg mat, næringsmiddelhygiene og næringsmiddelfarer
• Grunnforutsetninger
• Planlegging av et HACCP-studie
• Beskrivelse av produkt og tiltenkt bruk
• Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippene
• Fargeanalyse, kritiske styringspunkter, kritiske grenser, overvåking og korrigering
• Verifisering og dokumentasjon
• Mikrobiologi, hygiene og kryssforurensing
• Næringsmiddelrenhold & kjemihåndtering

Målgruppe:
Kurset retter seg til deg mot bedriftens daglige leder, produksjonsleder, IK-MAT ansvarlige person, og operatører på bløggebåt. Kurset anbefales også for alle med ansvar for internkontroll, risiko styring, ledelse, renhold, hygiene og kvalitet og deltakere i HACCP-team.