Fiskevelferdskurs repetisjon - fjernundervisningKursarrangør: Kurs og Sikkerhet AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.900

Vi tilbyr repetisjonskurs i fiskevelferd som fjernundervisning. Kurset gjennomføres nettbasert på din egen PC. Underveis blir det gitt oppgaver som skal besvares fortløpende. Vårt kurs er godkjent av Mattilsynet.

Innhold:
Kurset er ment for personell som allerede har gjennomført fiskevelferdskurset, og må fornye beviset. Kompetansekravet gjelder driftsledere, røktere og personell som jobber med levende fisk på slakteri, samt transportører av levende fisk. Fiskevelferd er avgjørende for god fiskehelse, lav dødelighet, høy kvalitet og vellykket drift. Fiskevelferd blir regulert igjennom en rekke forskrifter og lover. Vårt kurs er godkjent av Mattilsynet. Å ivareta fiskens velferd krever kompetanse som beskrevet i Akvakulturdriftsforskriften og matloven.

Agenda:
• Hva er dyrevelferd
• Fiskens biologi og fysiologi
• Lover og forskrifter
• Stress og håndtering
• Bedøving og avliving
• Eksamen

Varighet på sertifikatet:
• Kompetansebeviset er gyldig i 5 år

Målgruppe for kurset:
Repetisjonskurset er ment for personer som allerede har gjennomført 2-dagerskurset i fiskevelferd, og som må fornye beviset hvert 5 år. Kurset er for alle over 16 år som skal utføre selvstendig arbeid ved et akvakulturanlegg.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med eksamen, og kompetansebeviset utstedes ved bestått eksamen