Mattrygghet og HACCP - BedriftsinterntSted: Hele landet, Ta kontakt for avtale
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 timer
Pris: Avtales

Vårt 2-dagers kurs i mattrygghet og HACCP tilbys som bedriftsinternt kurs.

Læringsmål:>/b>
Når kurset er over skal deltakerne kjenne til hvordan et system for mattrygghet
• Planlegges
• Innføres
• Vedlikeholdes

Vite hvilke trinn et system for mattrygghet omfatter, samt:
• Kjenne til forutsetningene og grunnlaget som HACCP metoden bygger på
• Kjenne til virksomhetens risikofaktorer
• Forstå forskjellen på GPP forhold og CCPene og hvordan disse henger sammen
• Kunne fastlegge CCPer
• Kunne gjennomføre fareanalyse med tanke på mattrygghet
• Kunne planlegge tiltak for å bedre nivået for utsatte GPP forhold
• Ha forståelse for hva egen jobb betyr for å sikre at forbruker får trygg mat