Praktisk revisjonskurs for matindustrien - bedriftsinterntKursarrangør: Aquatiq Consult
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr praktisk revisjonskurs for matindustrien for bedrifter. Målsettingen er å gi deltagere nødvendig kunnskap og ferdigheter til selv å planlegge, gjennomføre og dokumentere revisjoner i matrelaterte virksomheter.

Innhold:
Gjennomføring av en revisjon krever øvelse. Vi har over flere år utviklet et unikt revisjonskurs, hvor vi praktiserer «learning by doing». Kurset gjennomføres kun 2 ganger pr år; vår og høst og har begrenset antall plasser.

Gjennom en kombinasjon av teori og praktiske øvelser, guider vil deltagerne trinn for trinn gjennom revisjonsprosessen.

For best mulig læring avslutter vi kurset med en praktisk revisjon på bedrift. Foredragsholdere observerer deltagere i revisjonsgruppene, og det gis tilbakemeldinger på deres utførelse av revisjonen.

Agenda:
• Planlegging og ledelse av et revisjonsprogram
• Gjennomgang av revisjonsprosessen
• Kommunikasjon og revisjonsmetodikk
• Forberedelse av en enkelt revisjon mot utvalgte kravpunkter i BRC
• Utarbeidelse av sjekklister
• Rapportering og oppfølging av tiltak
• Formulering av avvik
• Revisjon av virksomhet

Målgruppe for kurset:
Bedrifter - Kurset er rettet mot personell i matbransjen som har som oppgave å lede, delta eller gjennomføre interne revisjoner, leverandørvurderinger, hygienerunder, eller annen form for inspeksjon eller vurdering av ulike system for mattrygghet. Kurset passer også for tilsynspersonell som ønsker å lære revisjonsteknikk.