Kurs for sikkerhetsansvarlige

Sikringsrisikoanalyse - bedriftsinternt - NS5832

Vi tilbyr kurs i NS 5832 - sikringsrisikoanalyse for bedrifter. Sikringsrisikoanalyse omfatter prosessen med å kartlegge risiko for tilsiktede uønskede handlinger (kriminelle handlinger) i en virksomhet, basert på vurdering av verdi, trussel og sårbarhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 timer Avtales kr

Alternativ fysisk intervensjon

Vi tilbyr kurs i alternativ fysisk intervensjon. Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap og økt bevissthet til alternative metoder for fysisk intervensjon. Dette er viktig kunnkskap for ressurspersoner i vurdering av metodevalg ved egen arbeidsplass relatert til faglige og etiske rammer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.150 kr

Basiskurs - Skole, barnevern, bolig og psykiatri

Vi tilbyr basiskurs - skole, barnevern, bolig og psykiatri. Basiskurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i håndtering av utfordrende atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Andebu Andebu 2 dager 4.950 kr
Arendal Arendal 2 dager 4.950 kr
Askim Askim 2 dager 4.950 kr
Bergen Bergen 2 dager 4.950 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 4.950 kr
Dovre Dovre 2 dager 4.950 kr
Drammen Drammen 2 dager 4.950 kr
Eidsvoll Eidsvoll 2 dager 4.950 kr
Gol Gol 2 dager 4.950 kr
Horten Horten 2 dager 4.950 kr
Inderøy Inderøy 2 dager 4.950 kr
Kongsberg Kongsberg 2 dager 4.950 kr
Lunner Lunner 2 dager 4.950 kr
Nes Nes 2 dager 4.950 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 11.03.2024 (+4) 2 dager11.03.2024 (+4) 4.950 kr
Rollag Rollag 2 dager 4.950 kr
Sarpsborg Sarpsborg 2 dager 4.950 kr
Spydeberg Spydeberg 2 dager 4.950 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 4.950 kr
Tønsberg Tønsberg 2 dager 4.950 kr

Basiskurs -Skole, barnevern, bolig og psykiatri - bedriftsinternt

Vi tilbyr basiskurs - skole, barnevern, bolig og psykiatri for bedrifter. Basiskurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i håndtering av utfordrende atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Beskyttelse mot vold

Vi tilbyr kurs om beskyttelse mot vold. Målsettingen med kurset er lære om bevisstgjøring, kunnskap og ferdigheter relatert til beskyttelse mot vold.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.150 kr

Fysisk intervensjon i alenesituasjon

Vi tilbyr kurs i fysisk intervensjon i alenesituasjon. Målsettingen er å tilføre kunnskap og ferdigheter som vil bidra til økt bevissthet og sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.150 kr

Håndtering av situasjon med farlig gjenstand

Vi tilbyr kurs i håndtering av situasjon med farlig gjenstand. Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap og ferdigheter som vil bidra til økt bevissthet og sikkerhet. Opplæringen består av refleksjon og forankring kombinert med praktiske øvelser for håndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.150 kr

Håndtering av utagerende barn

Vi tilbyr kurs om håndtering av utagerende barn. Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap og ferdigheter for håndtering av utagerende barn som er til fare for seg selv og andre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 05.06.2024 1 dag05.06.2024 3.150 kr

Oppdatering for ressurspersoner

Vi tilbyr kurs i oppdatering for ressurspersoner. Kurset har som målsetting å gi deltakerne en generell oppdatering på basisferdigheter, men tilpasses deltakernes behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Andebu Andebu 1 dag 3.150 kr
Nannestad Nannestad 1 dag 3.150 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24.04.2024 1 dag24.04.2024 3.150 kr

Oppdatering for ressurspersoner (2 dager)

Vi tilbyr 2 dagers kurs i oppdatering for ressurspersoner. Kurset har som målsetting å gi deltakerne en generell oppdatering på basisferdigheter, men tilpasses deltakernes behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 03.06.2024 2 dager03.06.2024 6.300 kr
Tromsø Tromsø 2 dager 6.300 kr
Tønsberg Tønsberg 2 dager 6.300 kr

Ressurspersonkurs

Vi tilbyr ressurspersonkurs. Kurset har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i rollen som veileder i arbeid med utfordrende atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.04.2024 4 dager08.04.2024 14.500 kr
Tjøme Tjøme 4 dager 14.500 kr

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vi tilbyr kurs om vold og trusler på arbeidsplassen. Målsettingen med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på erfarigsbasert kunnskap knyttet til organisering, kvalitetssikring og kompetanseutvikling, relatert til vold og trusler på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 3.150 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.150 kr

Vold og trusler på arbeidsplassen - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om vold og trusler på arbeidsplassen for bedrifter. Målsettingen med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på erfarigsbasert kunnskap knyttet til organisering, kvalitetssikring og kompetanseutvikling, relatert til vold og trusler på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Årsavtale for ressurspersoner

Vi tilbyr kurs om årsavtale for ressurspersoner. Målsettingen er at kurset skal bidra til regelmessig oppfølging og forutsigbare kostnader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 dager 9.500 kr

HMS - kultur generelt og sikkerhetskultur spesielt

Vi tilbyr kurs i HMS - kultur generelt og sikkerhetskultur spesielt. Hvordan skape en stødig sikkerhetskultur på en arbeidsplass. Det finnes ulike kulturer overalt i samfunnet - hovedkulturer og subkulturer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2)

Vi tilbyr kurs i STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2). Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI / 6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 08.03.2024 (+10) 1 dag08.03.2024 (+10) 4.100 kr
Haugesund Haugesund 12.04.2024 (+1) 1 dag12.04.2024 (+1) 4.100 kr
Horten Horten 1 dag 4.100 kr
Kristiansund Kristiansund 14.03.2024 (+10) 1 dag14.03.2024 (+10) 4.100 kr

Ledsagerkurs - helg

Ledsageropplæringen gir deg kunnskap til å møte myndighetenes, samfunnets og kundens krav. Instruktørene våre har omfattende operativ erfaring og faglig leder har mastergrad innen sikkerhetsfag. SOS er godkjent av Politidirektoratet etter ny opplæringsmodell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Larvik Larvik 4 helger 18.500 kr

Weekendkurs om arrangementsikkerhet

Vi tilbyr weekendkurs for konserter og festivaler sammen med Professor Chris Kemp fra Mind Over Matter Consultancy Ltd. Chris Kemp er en ekspert innen arrangementssikkerhet, og var sterkt involvert i gjennomføringen av sikkerhetsopplegget under OL i London.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 weekend 2.900 kr
Larvik Larvik 1 weekend 2.900 kr
Oslo Oslo 1 weekend 2.900 kr
Stavanger Stavanger 1 weekend 2.900 kr

 |  1 2   |  Neste side >>