Workshop HACCP - 4 samlingerSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon
Varighet: 4 ganger
Pris: Gratis

I samarbeid med Bransjeprogrammet har vi gleden av å invitere til Gratis Workshop i HACCP, som et ledd i regjeringens satsing på kompetanseheving. Workshopen består av 4 samlinger med HACCP som hovedtema.

Bli trygg på de 7 trinn i HACCP, lær å sette opp flytskjema og fareanalyse. Lær å utføre en fareanalyse og hvordan verifisere HACCP-planen.

Innhold:
I HACCP Workshop vil deltakerne få praktisk kjennskap til verktøy for å holde liv i og drive bedriftens HACCP-plan/arbeid fremover. Ulike tema fra HACCP-arbeidet vil plukkes ut og diskuteres slik at gode løsninger defineres. Fokus er på å holde vedlike og drive bedriftens mattrygghetssytem fremover. Hver av de 4 samlingene fokuserer på et hovedtema, der det vil være teorigjennomgang etterfulgt av casebaserte praktiske gruppeaktiviteter. Disse utføres i "rom" digitalt. Undervisningen foregår derfor både i fellesrommet og grupperommene. Erfarne kursholdere vil bistå og hjelpe deltakerene underveis i oppgavene.

Etter endt samling vil deltakerene få tilgang til materiale slik at de kan bruke dette som et oppslagsverk. Deltagerne skal etter fullført kurs ha forståelse for de 7 trinn i HACCP, kunne sette opp flytskjema, sette opp fareanalyse, utføre en fareanalyse, og verifisere HACCP-planen.

Læringsutbytte:
Deltagerne skal etter fullført kurs ha forståelse for de 7 trinn i HACCP, kunne sette opp flytskjema, sette opp fareanalyse, utføre en fareanalyse, og verifisere HACCP-planen

Målgruppe / Anbefalt forhåndskunnskap:
Målgruppen trenger kunnskap og forståelse for HACCP. Det er et stort behov for å kunne holde seg oppdatert og et sterkt ønske om et felles forum å kunne diskutere ulike problemstillinger rundt mattrygghet, risikofaktorer og HACCP spesielt som det verktøyet det er. For å delta i denne workshopen trenger de å ha gjennomført kurs i Introduksjon til HACCP, ha minimumskunnskap og forståelse for HACCP.

Opptakskrav:
Ha god kjennskap til HACCP som system og praktisk erfaring fra arbeid med HACCP i en bedrift. Minimum jobbet med HACCP i 1 år i en bedrift.