NS 3515 - Vann- og fuktskader i bygninger – SkadebegrensningKursarrangør: Standard.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 5.400

Digitalt kurs i NS 3515 - Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering. Riktig sanering er bra for både helse og lommebok! Hvordan begrense unødvendige følgeskader av en vann- eller fuktskade?

Hvordan unngå at fuktige eller forurensede materialer bygges inn og gir risiko for helseplager? Dette er spørsmål som besvares i løpet av dette kurset.

Kursbeskrivelse
Vann- og fuktskader er mer vanlig enn innbrudd og brannskader i norske hus og hytter. I første halvdel av 2020 var forsikringsutbetalingene til vannskader på 1,4 milliarder kroner. Selv om hovedårsaken til vannskader fortsatt er lekkasjer på vannrør forventes skadeomfanget å øke etter hvert som klimaet blir villere og våtere og episodene med vanninntrengning i bygninger hyppigere.

En vann- eller fuktskade som ikke utbedres riktig kan gi følgeskader på et senere tidspunkt, med store økonomiske tap og helseplager for beboere og brukere. Selv om de profesjonelle aktørene har fått stadig bedre kompetanse i senere år er det fortsatt mange skader som gis en mangelfull oppfølging og utbedring, og huseiere og eiendomsforvaltere står ofte uten verktøy til å kontrollere at utbedringen er god nok. En har derfor sett et stort behov for en nasjonal standard som setter krav til kvalitet i arbeidet med skadebegrensning og sanering.

Et knippe aktører fra berørte bransjer har arbeidet fram en omforent standard, som ble lansert i juni 2021. Standarden gir bygningseiere, forsikrings- og takstnæring, skadesanerere og rådgivere et verktøy for å sikre at tiltakene som settes i verk etter vann- og fuktskader er hensiktsmessige og forsvarlige.

Dette kurset gir deg en innføring i:
• Behovet for og prosessen fram til standarden. Skrekkhistorier og andre eksempler.
• Standardens omfang og innhold – hvem er den for, og hvordan vil den virke inn for de ulike aktørene?
• Standardens ulike deler og hvilke konkrete krav som stilles.
• Vurderingspunkter og grunnlag for å gjøre de riktige vurderingene.
• Dokumentasjon; hvilke dokumenter som må utarbeides, når og til hvem.

Mål for kurset
Kurset gjør deg kjent med innholdet og kravene i standarden NS 3515, og gir deg kunnskap om hvordan standarden kan brukes som verktøy for utførende virksomheter. Du får i tillegg kompetanse på utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon, og får et bedre grunnlag for å gjøre vurderingene som kreves i standarden. Etter gjennomført kurs vil du ha bedre kompetanse på bestilling og oppfølging av skadesanering.

Hvem er kurset for?
Kurset vil ha stor nytteverdi for alle som forvalter bygninger, behandler skadesaker eller utfører utbedring og sanering av vann- og fuktskader:
• Bygningseiere og bygningsforvaltere
• Saksbehandlere i forsikring
• Takstmenn, konsulenter og rådgivere
• Ansatte i saneringsbransjen
• Ansatte hos entreprenører og byggmestere som driver med skadesanering

Forkunnskap
Deltakerne trenger ingen spesielle forkunnskaper, men noe erfaring med skadesaker vil være en fordel.

Kursholder: Mari Sand Austigard

Mari Sand Austigard er seniorrådgiver i Mycoteam, og har vært leder av komitearbeidet med NS 3515. Hun var også sentral i komiteen som utarbeidet NS 3512 Måling av fukt i trekonstruksjoner. Mari har en doktorgrad i treteknologi, og har arbeidet med fukt- og vannskader og tilhørende følgeskader i mer enn 15 år.