Kontraktsjus for innkjøpereKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: St. Olavs plass 1, 0165 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 12.500

Med dette spesialkurset får du innsikt i de mest sentrale juridiske sidene ved kjøpsforhold og juridiske emner som har stor betydning for deg som innkjøper. Målet med kurset er å gi deg et sterkere grunnlag for å beherske sentrale, juridiske problemstillinger som kan oppstå i innkjøpsprosessen.

Kursinnhold:
• Juridiske begreper
• Introduksjon til avtale- og kjøpsloven
• Risikoovergang og levering
• Mislighold
• Erstatning i- og utenfor kontraktsforhold
• Kreditorer og rettsvern
• Internasjonale kjøpsavtaler og tvister


Vi garanterer:
• Engasjerte og dyktige foredragsholdere
• Levende presentasjoner
• Konkrete eksempler fra virkeligheten
• Rom for å stille spørsmål og diskusjon
• Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Målgruppe for kurset

Kurset passer for deg som ønsker å gjennomføre innkjøp og anskaffelser med større trygghet for lovverket. Deltakerne på dette kurset kommer både fra privat næringsliv og offentlig sektor.

Eksamen / sertifisering

Frivillig eksamen i etterkant av kurset, for deg som ønsker å kartlegge / dokumentere egne ferdigheter innen juridiske emner.

Hjemmeeksamen med to ukers innleveringsfrist.