Kurs i innkjøp

Offentlige anskaffelser

Vi tilbyr kurs i offentlige anskaffelser. En gjennomgang av de nye reglene som trådte i kraft 1. januar 2017. Den nye forskriften om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) er nå vedtatt, se lenke til kunngjøringen i lovdata.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 07.05.2019 2 dager07.05.2019 fra 9.000 kr

Grunnkurs i materialsertifikater

Vi tilbyr grunnkurs i materialsertifikater. Er du materialkoordinatorer, innkjøper eller ikke-teknisk personell og syns det er vanskelig å lese materialsertifikater?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 9.250 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.250 kr

Grunnkurs i Anskaffelsesregelverket - Offentlige anskaffelser

Vi tilbyr grunnkurs i Anskaffelsesregelverket - offentlige anskaffelser. Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse av Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse. Kurset legger opp til overordnet gjennomgang av regelverket på dette området.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.500 kr
Bodø Bodø 1 dag 5.500 kr
Hamar Hamar 1 dag 5.500 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 5.500 kr
Oslo Oslo 30.04.2019 1 dag30.04.2019 5.500 kr
Sarpsborg Sarpsborg 1 dag 5.500 kr
Skien Skien 1 dag 5.500 kr
Stavanger Stavanger 29.04.2019 1 dag29.04.2019 5.500 kr
Tromsø Tromsø 06.05.2019 1 dag06.05.2019 5.500 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 5.500 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 5.500 kr

Visma Business Innkjøp

Kurs for deg som er ansvarlig for innkjøp. Lær registrering av innkjøpsordre, og å håndtere varemottak og faktura på mest mulig effektiv måte. Kurset starter med gjennomgang av generelt oppsett og oppsett for kunder og produkter, og er for nye brukere av Visma Business.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 10.05.2019 1 dag10.05.2019 4.600 kr

Visma Global Innkjøp og Lagerstyring

Vi tilbyr kurs i Visma Global innkjøp og lagerstyring. Kurs logistikkrutiner i Visma Global for effektiv og automatisert bestilling-, innkjøp- og lagerstyring tilpasset din bedrifts behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 29.04.2019 2 dager29.04.2019 8.300 kr

Bygg- og anleggsanskaffelser

Vi tilbyr kurs i bygg- og anleggsanskaffelser. Feil i anskaffelser av bygg- og anleggskontrakter kan ha store konsekvenser. Vi forklarer hvordan du unngår fallgruvene, og hvordan du unngår feil.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr

Off anskaffelser - Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag

Vi tilbyr kurs i offentlige anskaffelser - Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag. Kurset viser hvordan du lager et godt konkurransegrunnlag, med hovedvekt på kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon og tildelingskriterier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 4.950 kr

Offentlige anskaffelser - Basiskurs for oppdragsgivere

Basiskurset er oppdatert på nytt regelverk som trådte i kraft 1.1.2017. Kurset kan gjennomføres både av innkjøpere med erfaring, og av de som ikke har erfaring med innkjøp fra tidligere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.950 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.950 kr

Offentlige anskaffelser - Evalueringsmodeller

Vi tilbyr kurs i offentlige anskaffelser - Evalueringsmodeller. Deltakerne får førstehånds kjennskap til ulike evalueringsmodeller og poengsystemer, og kurset viser fallgruver som må unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.950 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.950 kr

Offentlige anskaffelser - Rammeavtaler

Vi tilbyr kurs i offentlige anskaffelser - rammeavtaler. Kurset gjennomgår det du trenger å vite om rammeavtaler. Det vil både fokuseres på enkle rammeavtaler, og parallelle rammeavtaler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.950 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket

Kommunal sektor har hyppige utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves. Fagakademiet har utviklet et kurs innen offentlige anskaffelser som gir en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 2.650 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 2.650 kr

Offentlige anskaffelser - kurs i det nye anskaffelsesregelverket

Vi tilbyr kurs i offentlige anskaffelser - kurs i det nye anskaffelsesregelverket med endringer fra 01.01.17. Hensikten med kurset er å gi basisopplæring og grunnleggende forståelse av det nye Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.750 kr
Bodø Bodø 1 dag 2.750 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.750 kr
Tromsø Tromsø 1 dag 2.750 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 2.750 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.750 kr

Bachelor i innkjøpsledelse

Vi tilbyr bachelor i innkjøpsledelse. Bachelor i innkjøpsledelse gir kunnskap om innkjøp, innkjøpsfunksjonen og ledelse av prosesser knyttet til innkjøp. Sentrale emner i studiet tar for seg innkjøpsledelse, prosjektledelse, arbeid med leverandører, forhandlinger og kontraktsinngåelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 34.300 pr semester kr

Antikorrupsjon for innkjøpere

Vi tilbyr kurs i antikorrupsjon for innkjøpere. Målsettingen er å gi deg og innkjøpsavdelingen konkrete tips til hvordan motvirke risikoen for økonomisk kriminalitet og uetisk forretningsførsel i kommende anskaffelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 15.05.2019 1 dag15.05.2019 4.500 kr

Excel for innkjøpere

Vårt Excelkurs er spesialutviklet for problemstillinger knyttet til fagområdene innkjøp og logistikk, og retter blant annet fokus mot ulike analyser ved hjelp av Pivottabeller.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 27.05.2019 2 dager27.05.2019 9.900 kr
Stavanger Stavanger 06.05.2019 2 dager06.05.2019 12.500 kr

Grunnkurs i offentlig innkjøp

Grunnkurs i offentlig innkjøp gir deg praktisk kompetanse om offentlige innkjøpsprosesser. En sentral del av kursets innhold er knyttet til gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kurset gjør deg bedre kjent med innkjøperens rolle og grunnprinsippene for effektive innkjøp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 22.05.2019 2 samlinger22.05.2019 24.000 kr

IKT-anskaffelser

Vi tilbyr kurs i IKT-anskaffelser. Det finnes nok av eksempler fra virkeligheten på at feilkjøp innen IKT-området kan bli en kostbar erfaring. IKT-området utvikles hyppig og det kan være et komplekst område å orientere seg i for innkjøpsavdelingen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 01.04.2019 2 dager01.04.2019 12.500 kr

Innkjøpsanalyser og kategoristyring

Vi tilbyr kurs i innkjøpsanalyser og kategoristyring. I dette kurset lærer du å innhente spenddata som er informasjon om virksomhetens innkjøp. Dette danner grunnlaget som kreves for å dele innkjøpene inn i ulike kategorier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.04.2019 2 dager08.04.2019 12.500 kr

Kontraktsjus for innkjøpere

Med dette spesialkurset får du innsikt i de mest sentrale juridiske sidene ved kjøpsforhold og juridiske emner som har stor betydning for deg som innkjøper. Målet er å gi deg et sterkere grunnlag for å beherske sentrale, juridiske problemstillinger som kan oppstå underveis i innkjøpsprosessen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 27.03.2019 2 dager27.03.2019 12.500 kr

Miljø & samfunnshensyn - ved offentlige anskaffelser

Vi tilbyr kurs i miljø & samfunnshensyn - ved offentlige anskaffelser. Kurset gir deg praktisk undervisning med konkrete eksempler som belyser fordeler og ulemper ved de ulike verktøyene oppdragsgiver har til rådighet for å fremme miljøhensyn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24.04.2019 4 timer24.04.2019 3.500 kr

Prognostisering & innkjøpsstyring - del 1

Effektiv planlegging og styring av logistikken avhenger ofte av gode salgsprognoser. Målsettingen med kurset er å gi en innføring i ulike tiltak for å forbedre prognosekvalitet, herunder en gjennomgang av de viktigste kvantitative teknikkene for salgsprognostisering som benyttes i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 25.04.2019 2 dager25.04.2019 12.500 kr

Prognostisering & innkjøpsstyring - del 2

Effektiv planlegging og styring av logistikken avhenger ofte av gode salgsprognoser. Målsettingen med kurset er å gi en innføring i ulike tiltak for å forbedre prognosekvalitet, herunder en gjennomgang av de viktigste kvantitative teknikkene for salgsprognostisering som benyttes i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 27.05.2019 2 dager27.05.2019 12.500 kr

SSA - Praktisk bruk av Statens standardavtaler

Statens standardavtaler (SSA) er en portefølje bestående av åtte ulike avtalemaler for kjøp av tjenester, utarbeidet av Statens Innkjøpssenter ved Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi). Formålet er å forenkle anskaffelsesprosessen i statlige virksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 14.05.2019 1 dag14.05.2019 3.500 kr

Tilbudsevaluering & tildeling av kontrakt

Tilbudsevaluering er for mange innkjøpere det mest utfordrende ansvarsområdet tilknyttet anskaffelsesprosessen. Det er også det temaet som forekommer hyppigst i klager til KOFA, samt i rettslige tvister omhandlende offentlige anskaffelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 27.05.2019 2 dager27.05.2019 9.990 kr

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.