NIMA Utdanning

Vi har tradisjoner tilbake til 1961, og har siden gang knyttet innkjøpsfaglig teori og praksis sammen for tusenvis av studenter gjennom anerkjente kurs og sertifiseringsordninger. Vi avholder i underkant av 50 kurs årlig, og er med det blant Norges ledende kompetansemiljø innen innkjøp og offentlige anskaffelser. Vi tilbyr også kurs innen strategisk logistikk og Supply Chain Management. På kurs hos oss møter du ansatte fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Ved å delta på våre kurs investerer du i egen fremtid. Vi gir deg kunnskap og nyttige verktøy for bruk i din arbeidshverdag. Enten du vil oppdatere deg innen nåværende arbeidsområder, eller bygge ny kompetanse mtp. videre karrierevei.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Fordypning i evalueringsmetoder - videregående

Vi tilbyr videregående kurs i tilbudsevaluering - fordypning i evalueringsmetoder. I dagliglivet sammenlignes to tilbud ved å holde deres styrker og svakheter opp mot hverandre. Slik finner man sjelden det beste tilbudet i offentlige anskaffelser.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 12.10.2023 3 timer12.10.2023 3.000 kr  

Forhandlingsteknikk

Vi tilbyr kurs i forhandlingsteknikk, som gir deg tryggheten du trenger i forhandlingssituasjoner hvor gevinstene kan bli betydelige. Kurset er praktisk rettet og styrker dine forhandlingsferdigheter. Vi garanterer en solid kompetanseheving som vil gi deg suksess i fremtidige forhandlinger.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 31.10.2023 (3 dager)31.10.2023 15.000 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24.10.2023 (+1) 2 samlinger (5 dager)24.10.2023 (+1) 19.990 kr  
Stavanger Stavanger 2 samlinger (5 dager) 19.990 kr  

Grunnkurs i innkjøp - for innkjøpere i privat næringsliv

Vi tilbyr grunnkurs i innkjøp for innkjøpere i privat næringsliv. Få bedre kjennskap til din rolle som innkjøper og dens betydning i din bedrift. Bli en tryggere innkjøper, fra behovsavklaring til kontraktsinngåelse.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 dager  

Grunnkurs i innkjøp - for innkjøpere i privat næringsliv nettkurs

Vi tilbyr nettbasert grunnkurs i innkjøp for innkjøpere i privat næringsliv. Få bedre kjennskap til din rolle som innkjøper og dens betydning i din bedrift. Bli en tryggere innkjøper, fra behovsavklaring til kontraktsinngåelse.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18.10.2023 (+1) 5 samlinger18.10.2023 (+1) 24.000 kr  

Grunnkurs offentlig anskaffelser

Vi tilbyr grunnkurs i offentlig anskaffelser. Grunnkurs i offentlige anskaffelser gir deg en solid kompetanseheving om offentlige innkjøpsprosesser, og gir deg et godt grunnlag på veien mot å bli sertifisert innkjøper.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 17.10.2023 (+5) 2 samlinger a 3 dager17.10.2023 (+5) 24.000 kr  

IKT-anskaffelser

Vi tilbyr kurs om IKT-Anskaffelser. IKT-området utvikles hyppig og er ofte komplekst å orientere seg i for innkjøpsavdelingen. Mange spørsmål og usikkerhet kan reise seg ved inngåelse av IKT-kontrakter, og det finnes nok av eksempler på at feilkjøp innen IKT kan bli en kostbar erfaring.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 23.10.2023 (+1) 2 dager23.10.2023 (+1) 12.500 kr  

IKT-anskaffelser - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om IKT-Anskaffelser. IKT-området utvikles hyppig og er ofte komplekst å orientere seg i for innkjøpsavdelingen. Mange spørsmål og usikkerhet kan reise seg ved inngåelse av IKT-kontrakter, og det finnes nok av eksempler på at feilkjøp innen IKT kan bli en kostbar erfaring.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager 9.990 kr  

Innkjøpsanalyser & kategoristyring

Vi tilbyr kurs i innkjøpsanalyser & kategoristyring. Målet er å hjelpe deg og din innkjøpsavdeling på veien mot økt verdiskaping, gjennom strategisk kategoristyring av deres innkjøp. Kategoribaserte innkjøp bidrar til økt grad av standardiserte innkjøp og dermed reduserte kostnader.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 9.990 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>