NIMA Utdanning

Norges ledende fagmiljø innen innkjøp og anskaffelser ønsker deg velkommen til:

• Kurs i innkjøp på alle nivåer
• Kurs i innkjøp for privat næringsliv
• Kurs i offentlige anskaffelser
• Innkjøpsfaglig erfaringsutveksling
• Nettverk og møtested for innkjøpere
• Åpne og bedriftsinterne kurs
• Praktisk undervisning
• Nyttige verktøy for innkjøpere
• Solid, innkjøpsfaglig kvalitet
• Personlig oppfølging

Velkommen til oss!


 |  1 2   |  Neste side >>

GDPR for innkjøpere - nettkurs

The General Data Protection Regulation (GDPR) er nå norsk lov. Hvordan har dette påvirket norske anskaffelser så langt? Med dette kurset blir innkjøpsavdelingen oppdatert på hvordan GDPR må hensyntas i fremtidige anskaffelsesprosesser.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 3.900 kr  

IKT-anskaffelser

Mye usikkerhet og mange spørsmål reiser seg ved inngåelse av IKT-kontrakter. I dette kurset har vi samlet en rekke aktuelle problemstillinger som vil hjelpe deg til å unngå feil og mangler ved deres IKT-anskaffelser. Velkommen til kurs i IKT-kontrakter!

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 digitale samlinger 12.500 kr  

Kurs i SSA - praktisk bruk av statens standardavtaler

For mange knytter det seg fortsatt utfordringer til bruk av statens standardavtaler. Målet med dette kurset er å gi deg nøkkelen til å foreta et korrekt valg av SSA-kontraktsype, uten å måtte lese gjennom hele porteføljen av maler. På denne måten effektiviserer du innkjøpsprosessen.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.500 kr  

Kurs i SSA - praktisk bruk av statens standardavtaler - nettkurs

For mange knytter det seg fortsatt utfordringer til bruk av statens standardavtaler. Målet med dette kurset er å gi deg nøkkelen til å foreta et korrekt valg av SSA-kontraktsype, uten å måtte lese gjennom hele porteføljen av maler. På denne måten effektiviserer du innkjøpsprosessen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 2.900 kr  

Kurs om korrupsjon i offentlige anskaffelser

Vi tilbyr kurs om kurs om korrupsjon i offentlige anskaffelser. Gjennom stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, anbefaler regjeringen økt kompetanse om korrupsjon for offentlige oppdragsgivere. Nettopp dette får du med vårt kurs i antikorrupsjon for innkjøpere.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 2.500 kr  

Leverandør- og kontraktsoppfølging

Dette kurset retter fokus mot hva som skjer etter at kontrakten er signert. Informasjonsarbeid, opplæring, lojalitet, etc. er begreper som er knyttet til å sikre at virksomheten oppfyller sin del av ansvaret i avtaler med leverandører.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 4.900 kr  

Leverandør- og kontraktsoppfølging - nettkurs

Dette kurset retter fokus mot hva som skjer etter at kontrakten er signert. Informasjonsarbeid, opplæring, lojalitet, etc. er begreper som er knyttet til å sikre at virksomheten oppfyller sin del av ansvaret i avtaler med leverandører.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 3.500 kr  

Prosjektinnkjjøp

Innkjøp i prosjekter kan være komplekst og krevende, sammenlignet med tradisjonelle og rutinepregede innkjøp. Ethvert prosjekt har sine unike egenskaper når det kommer til organisering, driftsform -og ikke minst hvordan man utfører innkjøp.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 20.04.2021 2 dager20.04.2021 fra 12.500 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>