NIMA Utdanning

Norges ledende fagmiljø innen innkjøp og anskaffelser ønsker deg velkommen til:

• Kurs i innkjøp på alle nivåer
• Kurs i innkjøp for privat næringsliv
• Kurs i offentlige anskaffelser
• Innkjøpsfaglig erfaringsutveksling
• Nettverk og møtested for innkjøpere
• Åpne og bedriftsinterne kurs
• Praktisk undervisning
• Nyttige verktøy for innkjøpere
• Solid, innkjøpsfaglig kvalitet
• Personlig oppfølging

Velkommen til oss!


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Antikorrupsjon for innkjøpere

Vi tilbyr kurs i antikorrupsjon for innkjøpere. Målsettingen er å gi deg og innkjøpsavdelingen konkrete tips til hvordan motvirke risikoen for økonomisk kriminalitet og uetisk forretningsførsel i kommende anskaffelser.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.500 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 2.500 kr  

Bedriftsøkonomi for innkjøpere

Vi tilbyr kurs i bedriftsøkonomi for innkjøpere. Praktisk rettet undervisning tar for seg bedriftsøkonomiske problemstillinger, og innkjøpsfunksjonens rolle og muligheter til strategisk påvirkning.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 12.500 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 12.500 kr  

Excel for innkjøpere

Vårt Excelkurs er spesialutviklet for problemstillinger knyttet til fagområdene innkjøp og logistikk, og retter blant annet fokus mot ulike analyser ved hjelp av Pivottabeller. Lær å bruke av excel som effektivt verktøy for prissammenligning, valutaproblematikk, kobling av data prognostisering.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 9.900 kr  
Stavanger Stavanger 2 dager 9.990 kr  

Forhandlingsteknikk

Vårt populære kurs, Innkjøpsforhandlinger forhandlingsteknikk styrker deg som innkjøper og forhandler i situasjoner hvor gevinstene kan bli betydelige. Ta del i et praktisk, rettet kurs i forhandlingteknikk. Vi lover deg en solid kompetanseheving som vil gi deg suksess i din neste forhandling.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 19.990 kr  
Stavanger Stavanger 5 dager 19.990 kr  

GDPR for innkjøpere

The General Data Protection Regulation (GDPR) er nå norsk lov. Hvordan har dette påvirket norske anskaffelser så langt? Med dette kurset blir innkjøpsavdelingen oppdatert på hvordan GDPR må hensyntas i fremtidige anskaffelsesprosesser.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.500 kr  

Grunnkurs i offentlig innkjøp

Dette er et kurs i offentlige anskaffelser som gir deg praktisk kompetanse om offentlige innkjøpsprosesser. En sentral del av kursets innhold er knyttet til gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Bli bedre kjent med rollenn som innkjøper og grunnprinsipper for effektive innkjøp.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 dager 24.000 kr  

Grunnkurs logistikk

Vi tilbyr grunnkurs i logistikk. Målsettingen med kurset er å gi en grunnleggende innføring og forståelse av hele logistikkprosessen fra anskaffelse til retur av anvendt materiell.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 samlinger (3 + 2 dager) fra 19.990 kr  

Innkjøp i prosjekter

Vi tilbyr kurs i innkjøp i prosjekter. En stadig større andel av innkjøp utført i Norge er relatert til prosjekter. Det beregnes at ca. 70% av kostnadene til prosjektet er innkjøp fra eksterne leverandører, noe som tilsier økt fokus på fagfeltet prosjektinnkjøp.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager fra 13.200 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>