Kurs i SSA - praktisk bruk av statens standardavtaler - nettkursKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 1 dag
Pris: 2.900

For mange knytter det seg fortsatt utfordringer til bruk av statens standardavtaler. Målet med dette kurset er å gi deg nøkkelen til å foreta et korrekt valg av SSA-kontraktsype, uten å måtte lese gjennom hele porteføljen av maler. På denne måten effektiviserer du innkjøpsprosessen.

Innhold.
Statens standardavtaler (SSA) er en portefølje bestående av åtte ulike avtalemaler for kjøp av tjenester, utarbeidet av Statens Innkjøpssenter ved Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi).

Formålet med SSA-malene er å forenkle anskaffelsesprosessen i statlige virksomheter. I dag benyttes de ulike avtalemalene som et nyttig verktøy i både offentlig sektor og privat næringsliv.

Kursinnhold:
Kursdagen legges opp som et to-delt løp:

Første halvdel av dagen er viet til praktisk bruk av Statens standardavtaler sett fra et innkjøpsfaglig perspektiv. Her ser vi nærmere på selve anskaffelsesprosessen og knytter avtalene opp mot de ulike fasene i anskaffelsen. Fra behovsavklaring til evaluering og valg av leverandør. Slik bygger du kompetanse på tvers av kontrakter og vilkår.

Etter lunsj tar vi for oss juridiske problemstillinger som kan dukke opp ved inngåelse av de ulike standardavtalene. I denne delen lærer du mer om kontraktsvilkår, bilag, klausuler og endringer. Du får en solid gjennomgang av særegenhetene ved respektive avtaler i SSA-porteføljen, samt nyttige innspill til hvordan du unngår tvister ved bruk av SSA.

Sentrale emner:
• Oppbygging av SSA
• Avtalens rolle i anskaffelsesprosessen
• Anskaffelseshjulet
• Konkurranse og valg av avtale
• Krav og kriterium

Bruk av SSA ved valg av leverandør:
• Kvalifisering
• Evaluering

Generell bruk av SSA:
• Avtaler med kjent sluttresultat
• SSA - K, konsulent
• SSA - O, oppdrag

Avtaler med ukjent sluttresultat:
• SSA - B, bistand
• SSA - R, rammeavtale
• SSA - S, smidig
• SSA - T, utviklings- og tilpasningsavtalen

Avtaler vedr. drift og vedlikehold:
• SSA - D
• SSA - V

Valg av riktig avtale:
• Felles systematikk i kontraktene
• Klausuler og bilag
• Innsatsforpliktelser versus resultatansvar
• Forskjellene mellom drift og vedlikehold, (program-) varer og tjenester
• Særegenheter ved SSA-kontraktene

Kontraktsbestemmelser:
• Samspillet mellom generelle vilkår, bilag og endringer
• Hvilke klausuler er viktigst
• Hvis skal leveres, når og hvordan
• Ansvar, mangler og forsinkelse
• Behovet for tilpasning til kontraktsgjenstanden
• Hvordan unngå tvister

Kursholder:
Kjell Steffner,har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med jus og teknologi, og har opparbeidet en særskilt bransjeerfaring innen IKT.

Med Kjells forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved inngåelse av IKT-kontrakter. Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester, og er i dag partner i Lynx Advokatfirma.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med både kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter.

Han er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt, og underviser fast i IKT-kontrakter og GDPR ved NIMA Utdanning.

Kjell er en av Norges ledende advokater på IKT-området. Han er kjent en underholdende foreleser som byr på solid fagkunnskap, praktiske tips og gode eksempler.

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for alle som forholder seg til offentlige anskaffelsesprosesser i arbeidshverdagen, både innkjøpere og leverandører. SSA-avtalene og kurset byr på mange praktiske tips som også kan være nyttig for deg som jobber med innkjøp av IT-utstyr og tjenester i privat næringsliv.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og bevertning gjennom kursdagen.

Eksamen/sertifisering:
Alle mottar kursbevis etter endt kurs.