NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og sikkerhetKursarrangør: Standard.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 5.400

Digitalt kurs i NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet. Kurset gir deg gode forutsetninger for å kunne beskrive tekniske løsninger. Enten du utarbeider beskrivelser selv, eller du skal prise og levere i henhold til en, må du kjenne til kravene som ligger bak.

Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger om NS 3420 som beskrivelsessystem, og de generelle og spesifikke kravene i del YB.

Kursbeskrivelse
YB-delen benyttes for utarbeidelse av kravspesifikasjoner for automatisering og sikkerhetsfunksjoner basert på tverrfaglighet og systemintegrasjon innen:
• automatisering av VVS, lysstyring, inneklima, energibruk og solavskjerming
• sikkerhetssystemer for brannovervåking, innbruddsovervåking, varsling, adgangskontroll og kameraovervåking
• prosjektering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring

NS 3420 er et beskrivelsessystem for bygg og anlegg som benyttes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under gjennomføringsfasen av byggeprosjekter.

Gjennom forelesning og gruppearbeid får kursdeltakerne:
• Innføring i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, standardens regler, oppbygning og bruk
• Oversikt over innholdet i delen YB: Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet
• Innføring i systemhierarkiet i 3 nivåer
• Gjennomgang av, termer, definisjoner, symboler og forkortelser
• Utdrag fra YB sine bestemmelser og spesifikasjon:
• Beskrivelse av komponenter og funksjoner
• Omfang av leveranser og ytelser
• Administrasjonsnivå – hva som inngår
• Automatiseringsnivå – hva som inngår
• Feltnivå og dets sensorer – hva som inngår
• Andre ytelser:
• Testing
• Opplæring
• Prøvedrift
• Drift og vedlikeholdsdokumentasjon

Mål for kurset
Kurset i NS 3420 YB bidrar til:
• Bruk av dagsaktuelle termer
• Tilrettelegging for økt systemintegrasjon
• Tilrettelegging for bruk av ny teknologi
• Funksjonsrettede beskrivelser
• Systemløsninger som inkluderer prosjektering, test og ferdigstillelse

Læringsutbytte
Kurset vil gi deltakerne økt kunnskap om utarbeidelse av komplette tilbudsgrunnlag og hvordan kravspesifikasjoner skal utformes, for å sikre felles forståelse hos alle aktørene. Kursdeltakerne får god innsikt i fordelene ved å vurdere og beskrive funksjoner som forutsetter tett samspill mellom flere fag, som elektroteknikk, automatiseringsteknikk, VVS, sikkerhet og IKT.

Hvem er kurset for?
Ansatte i eiendomsselskaper, rådgiver og leverandører som utarbeider eller mottar tilbudsgrunnlag ved anskaffelser av systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet.

Forkunnskap
Kursdeltakeren bør ha kunnskap og erfaring innen tekniske fag. Erfaring med avtaleinngåelse vil være en fordel