Opplæring i offentlige anskaffelser - digitaltKursarrangør: Videocation
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Nettbasert
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 17 leksjoner
Pris: fra 375

Vi tilbyr kurs med opplæring i offentlige anskaffelser som digital undervisning. Rollen som offentlig innkjøper stiller krav til en rekke ulike kompetanser og ferdigheter. En god innkjøper blir man kun ved å gjennomføre anskaffelser.Innhold:
Jeg ønsker i dette opplæringstilbudet å gi uttrykk for bredden i innkjøpsfaget som de siste årene har fått en alt for stor oppmerksomhet mot juridisk kunnskap. En innkjøper er en verdiskaper som trenger oppmerksomhet mot en rekke andre grunnleggende forutsetninger for å lykkes med det gode innkjøp.

Dette lærer du:
• God forståelse for krav til rollen som innkjøper
• God forståelse for anvendelsen av lov og forskrift om offentlige anskaffelser
• God forståelse for anskaffelsesprosessens ulike faser
• Grunnleggende kunnskap om etiske problemstillinger, herunder habilitet i anskaffelsesprosessen
• Betydningen av miljø- og samfunnsansvar
• Grunnleggende kunnskap om klagehåndtering / klagebehandling
• Grunnleggende kunnskap om kontraktsoppfølging

Leksjoner:
1. Introduksjon til kurset
2. Formålet med offentlige anskaffelser
3. Viktige forutsetninger for å bli en god innkjøper
4. Betydningen av god kunnskap
5. Grunnleggende styringsdokumenter
6. Habilitet og etikk i anskaffelsesprosessen
7. Lover og forskrifter i et anskaffelsesfaglig perspektiv
8. Systemstøtte for offentlige anskaffelser
9. Anskaffelsesprosessen
10. Grunnleggende forutsetninger
11. Klage fra leverandører på tildelingen
12. Hvorfor inngå rammeavtaler
13. Miljø- og samfunnsansvar
14. Grunnleggende elementer i kontraktsoppfølgingen
15. Gevinster og gevinstrealisering
16. Hvordan kan innkjøpsfunksjonen bidra til innovasjon
17. Oppsummering

Pris:
• Tilgang for én person kr 375 pr mnd.
• Tilgang for ti personer kr 2.190 pr mnd.
• Bedriftsavtale ubegrenset tilgang - pris ta kontakt

Kursekspert: Jacob Magne Landsvik

Jacob Landsvik er bidragsyter med fagartikler til Anbud365.no. Som innkjøpssjef i store og mellomstore innkjøpsorganisasjoner er han mentor i mentorprogrammet for innkjøpsledere til DFØ og som innleder på kurs og konferanser for innkjøpere.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs med opplæring i offentlige anskaffelser som digital undervisning

Språk:
• Kurset holdes på norsk

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis

Vis flere tilsvarende kurs: