Arbeidsrett - nettkurspakkeKursarrangør: Visma Software AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når det måtte passe deg.
Pris: 3950

Få tilgang til 11 innspilte webinar innenfor arbeidsrett i seks måneder. Total kurstid 10,5 timer for kun kr. 3.950,- (totalverdi kr. 8.950,-).

Ta kursene når du vil og hvor mange ganger du vil.
Bruk kursene som oppslagsverk i adgangsperioden på 6 måneder
Få kursbevis innenfor hvert tema.
Alle kurs gir godkjent etterutdanning for regnskapsfører og revisor.

Kurstitler:

ANSETTELSE:
Hvis du bruker reglene i prøvetid riktig og effektivt vil arbeidsgivere ha en reell mulighet til å avslutte arbeidsforholdet der det viser seg at den ansatte ikke passer i stillingen.
Varighet og etterutdanning:
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

ARBEIDSTAKER, FREELANCER ELLER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE:
Det finnes alternative måter for arbeidsgiver å tilknytte seg arbeidskraft. Plikter og rettigheter i arbeidsforholdet vil avhenge tilknytningsformen.
Varighet og etterutdanning:
Ca. 1 time
Revisor: 1 time Annet
Regnskapsfører: 1 time Rettslære

HVA ER STYRINGSRETTEN
I alle arbeidsforhold er det forutsatt at arbeidsgiver har styringsrett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet innenfor rammene av arbeidsforholdet. Hvordan en arbeidsgiver skal finne ut hvor langt sin styringsrett går.
Varighet og etterutdanning:
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

STYRINGSRETTEN - OG ENDRING I ARBEIDSOPPGAVER OG STED
I hvilken grad ledere pålegge ansatte nye arbeidsoppgaver eller omorganisere avdelingen?
Varighet og etterutdanning:
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

STYRINGSRETTEN - OG ENDRING I ARBEIDSTID OG ØKONOMISKE BETINGELSER:
I hvilken grad kan ledere forandre ansattes arbeidstid for å tilpasse seg endrede markedskrav? Kan arbeidsgiver ensidig endre lønn eller andre økonomiske goder? Hva er en endringsoppsigelse og når skal den brukes? Kurset er under oppdatering, pga nye regler. Oppdatert kurs blir gjort tilgjengelig for de som kjøper nettkurspakken i august 2019.
Varighet og etterutdanning:
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

MIDLERTIDIG ARBEIDSRETT
Hvilke muligheter har du for å ansette midlertidig arbeidskraft.
Varighet og etterutdanning:
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

ANSETTELSE AV SOMMERVIKARER
Det er flere utfordringer knyttet til ansettelse av sommervikarer, og det er viktig at din bedrift har gode rutiner for ansettelse.
Varighet og etterutdanning:
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

TREKK I LØNN
Hvilke regler gjelder for trekk i lønn? Kurset er under oppdatering. Kurset blir gjort tilgjengelig for de som kjøper nettkurspakken i august 2019.
Varighet og etterutdanning:
Ca. 30 min
For revisor: 0,5 time Annet
For regnskapsfører: 0,5 time Rettslære

OPPSIGELSE AV ANSATTE
Arbeidsmiljølovens regler rundt oppsigelse på en konkret måte ved bruk av eksempler. Regelverket stiller strenge krav til arbeidsgivers fremgangsmåte og dokumentasjon når man sier opp en ansatt.
Varighet og etterutdanning:
Ca. 1,25 time
For revisor: 1,5 time Annet
For regnskapsfører: 1,5 time Rettslære

NEDBEMANNING
Vi ser spesielt på hvordan arbeidsgiver skal vurdere overtallige ansatte og plikten til å tilby annet passende arbeid.
Varighet og etterutdanning:
Ca. 1,10 time
For revisor: 1,5 time Annet
For regnskapsfører: 1,5 time Rettslære

PERMITTERINGER
Når og hvordan går man frem ved permitteringer? Kurset er under oppdatering, pga nye regler. Oppdatert kurs blir gjort tilgjengelig for de som kjøper nettkurspakken i august 2019.
Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Praktisk informasjon:
Når vi har mottatt din bestilling vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon til kursene. Du har tilgang til nettkursene i seks måneder.

Presentasjonen som vises kan lastes ned. Dersom du ønsker kursbevis med påført timer med etterutdanning for autoriserte regnskapsførere og revisor, send oss en e-post på kurs.alfakrøll.visma.no. Du vil deretter motta en elektronisk test som må bestås med 80 % riktige svar før nedlasting av kursbevis.

Kursene inngår i avtale om Kursabonnement.

Målgruppe for kurset

Du som jobber med lønn og personal

Kursmateriell

Presentasjonen som vises kan lastes ned.

Eksamen / sertifisering

Se det enkelte kurs