Arbeidsrett, ferie og feriepenger - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.700

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett, ferie og feriepenger som nettkurs. Kurset er et praktisk kurs om å gjennomføre avviklingen av selskap fra A til Å. For alle som jobber med lønns- og personalarbeid er det helt sentralt å ha god kjennskap til reglene om beregning av og utbetaling av feriepenger.

Videre hvilke rettigheter og forpliktelser ferieloven gir i forbindelse med feriefritid. Kurset gir en praktisk og konkret gjennomgang av hvilke regler som gjelder for beregning av og utbetaling av feriepenger, samt rett og plikt til avvikling av feriefritid.

Kursinnhold:
• Ferielovens ufravikelighet
• Hvem omfattes av loven
• Feriefritid
• Fastsetting og avvikling av ferie
• Normaltilfellene
• Ferie i oppsigelsestiden
• Ferie og sykdom
• Ferie under foreldrepermisjon og omsorgspermisjon
• Ferie og streik / lockoutt
• Feriepenger
• Feriepenger fra arbeidsgiver

• Feriepenger fra folketrygden
• Utbetaling av feriepenger
• Utbetalingstidspunkt
• Oppdeling av ferie
• Overføring av ferie
• Differanse mellom lønn og feriepenger
• Rett til å motsette seg ferie
• Ved opphør av arbeidsforhold
• Trekk i feriepenger - særlig om forskuddstrekk
• Foreldelse av feriepenger
• Solidaransvar ved virksomhetsoverdragelse
• Avtalefestet ferie - den 5. ferieuken

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Rettsl. 3 timer

Revisor:
• Annet 3 timer

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot deg som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Vis flere tilsvarende kurs: