Regnskapsforståelse i praksis - bedriftsinterntKursarrangør: Styreforeningen
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Kurset har sitt utløp i våre erfaringer med arbeid i og med styrer og styremedlemmer, der vi i de fleste styrerom opplever at det er personer som ikke har god nok innsikt og forståelse til å delta i faktiske beslutninger basert på sin egen manglende regnskapsforståelse.

Kursinnhold:
• Regnskapsansvaret i den enkelte virksomhet
• Hvorfor er det så viktig å forstå et regnskap
• Innledende basiskunnskap om regnskap
• Debet og Kredit forståelse
• De VIKTIGE forskjellene mellom inntekter og innbetalinger samt mellom kostnader og utbetalinger
• Handleplikt og tilstrekkelig egenkapital
• Kontoplanen og dets oppbygging
• Resultatregnskapet, hva forteller dette, hvilke informasjon gir det oss som brukere og hvilke informasjon bør det gi oss
• Balanseregnskapet og fokus på verdier, gjeld og egenkapital
• Fokus på balanseforståelse og balansestyring
• Obs-kontoer: avsetninger, goodwill, utførte ikke fakturerte poster, avskrivninger og andre kontoer som man spesielt bør være oppmerksom på.
• Kunde- og leverandørens konto og viktige spørsmål til disse
• Eiendelskontoene vi bør følge nøye med på
• Nøkkeltall i regnskapssammenheng

Gruppeoppgaver:
Regnskapsforståelse, plassering i regnskapet, hvor finner vi hva, og de viktige spørsmålene å stille til ulike kontoer og poster. Fasit til oppgaver sendes alle deltakere etter kurset.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Kurset retter seg mot styremedlemmer, daglige ledere og andre medarbeidere som ønsker en nærmere gjennomgang av, og innsikt i regnskap som styringsverktøy og rapporteringsform.

Vis flere tilsvarende kurs: