Regnskapsanalyse og nøkkeltall - bedriftsinterntKursarrangør: Styreforeningen
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i regnskapsanalyse og nøkkeltall for bedrifter. Regnskapsgjennomgangen på de fleste styrerom fokuserer på nøkkeltall og avvik mellom faktiske regnskapmessige nøkkeltall og de ønskede nøkkeltallsstørrelser som selskapet styrer etter.

Hvilke avkastningsprosent har vi. Hvordan er EBIT / EBITA for perioden. Hvilke egenkapital- og totalkapitalavkastning har vi pr nå, hva forventes og hvordan. Hvordan er vår soliditet pr idag og hvilke soliditetsgrad styrer vi etter. Nøkkeltallsforståelse og nøkkeltallsfokusering på styrerommet og blant styremedlemmene kan effektivisere styrets gjennomgang av regnskapsmessig status og utvikling. Bli med på kurset og opplev ulike eksempler på hvordan nøkkeltallsstyring kan gi rask og tett "hands-on" for virksomheten.

Kursinnhold:
• Regnskap som styringsverktøy
• Analysering av regnskapstall i ulike sammenhenger
• Hvem analyserer og med hvilket formål
• Eieranalyse - analyse ved forberedelse for salg - kjøperanalyse etc
• Sjekkliste ved regnskapsanalyse
• Om nøkkeltall
• De viktigste og mest benyttede nøkkeltall
• Avklaring og definisjoner av nøkkeltall
• Avkastnings-, rentabilitetsmessige og avansebaserte nøkkeltall
• Likviditets-, soliditets og cash flow nøkkeltall
• Egenkapital-, Fremmedkapital og totalkapitalbehov og nøkkeltallsberegninger
• Varelagergjennomstrømning, gjennomsnittelig kredit og debettall for kunder og leverandører
• EBIT, EBITA, PE og andre sentrale utfyllende begrepsforklaringer
• "Ikke økonomiske nøkkeltall": Kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet mfl
• Hvordan beregne nøkkeltall og finne frem til disse
• Tommelfingerregler om nøkkeltallstørrelser

Gruppeoppgave:
Vi analyserer regnskapet til et kjent norsk selskap (anonymisert) og stiller de viktige spørsmålene til resultat og balanse, beregner nøkkeltall, finner problemområdene, skjulte verdiposter, krisesymptomer med mer.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset retter seg mot styremedlemmer, daglige ledere og andre medarbeidere som ønsker en nærmere innsikt i å analysere regnskap samt sette seg inn i de mest anvendte nøkkeltall, hvordan man beregner disse og hvilke informasjon ulike nøkkeltall gir. Kurset er en naturlig DEL 2 for mange av våre kursdeltakere fra kurset Regnskapsforståelse i praksis.

Vis flere tilsvarende kurs: