Optimal organisering av regnskapsforetak - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.000

Vi tilbyr kurs i optimal organisering av regnskapsforetak som nettkurs.Hvordan sikre at vi får fornøyde kunder, oppfyller myndighetenes krav og har godt samarbeid internt?

Dette er blant de viktigste spørsmålene vi alle har i våre yrker, og spesielt viktig er spørsmålene for de av oss som har ledelsesansvar.

I dette kurset fokuserer vi på optimal organisering og samhandling internt, ut mot kunder og med andre samarbeidspartnere. Vi går nærmere inn i regelverk som påvirker oss, og hvilke funksjoner/roller som et regnskapsforetak må eller kan ha.


KURSINNHOLD
• Aktuelle roller i regnskapsforetaket, blant annet
• Styret og dets medlemmer
• Daglig leder
• Kvalitetsansvarlig
• Teamledere
• Oppdragsansvarlige
• Hvitvaskingsansvarlig
• Personvernombud eller personvernkontakt

• Hva er optimal organisering?
• Trender i bransjen
• Erfaringer fra tilsyn
• Hvem bør ha personalansvar og ikke?
• Hvem skal ha kundekontakt?
• Kjemi kunde og saksbehandler
• Mulige rollekonflikter
• Kompetanse og kvalitet
• Tenke spesialisering?
• Kapasitet og tid til arbeidsoppgavene
• Hvordan være en god leder?
• Hvordan være en god medarbeider?

UNDERVISNINGSFORM
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Dette kurset passer særlig godt for de som har en lederrolle i regnskapsforetak eller som sitter i styret. Kurset passer også for de som har særskilte roller som f eks oppdragsansvarlig, kvalitetsansvarlig og hvitvaskingsansvarlig, og for andre medarbeidere som ønsker innsikt i hva vi skal forvente av roller og hvordan virksomheten kan organiseres og fungere.
Hovedfokus vil være virksomheter som fører regnskap for andre, men også interne regnskapsavdelinger vil finne relevant innhold.