Mestring for barn og ungdomSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Fortløpende oppstart
Varighet: 1 måned
Pris: Ta kontakt for tilbud

Nordic Coach & NLP Academy har veletablerte og godt rénomerte mestringskurs for barn. Arbeidet med mestringskurs for barn og foreldre begynte i 2003. Pionérprosjektet ble skapt av Gillian Godtfredsen og ble umiddelbart svært vellykket. År etter år sendte foreldre sine barn for å delta på kursene.

Mange av barna har nå tatt universitetsutdanning og er høyt fungerende i arbeidslivet. Noen er godt etablert i forhold – og noen har egne barn. Felles for alle er at de har lært hvordan de kan mestre livets utfordringer. Flere av barna som Gillian underviste for 12-15 år siden har skrevet sine bachelor og masteroppgaver knyttet opp til kurset som de tok som barn.

NOCNA er glad for at mestring for barn har kommet på dagsorden i større skala. Vi mener også at strenge krav må settes til personer som arbeider med mestringsarbeid for barn og at de skal ha riktig forsvarlig fagkompetanse.

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Kursene holdes av kvalifiserte instruktører som har gjennomgått grundig utdanning og CPD.